Zina Yaparken Yakalananın Dinimizde Cezası

Had ve Sopa Cezası

Mükkellef olan bir müslüman veya gayri müslüman kimse Dar-ül İslam’da tehdit edilmeden kendi arzusu ile sarhoş veya ayık iken zina yapar ve yakalanırsa kadın ve erkeğe had cezası verilmelidir. Dört erkek şahit ile birlikte hakim huzurunda zina halinde gördük demeri yad kadın ve erkeğin dört kere itiraf etmeleri ile bu durum oluşur. Eğer İkisinden biri inkar ederse, had lazım olmaz. İkrardan sonra yani saklamayıp itiraf ettikten sonra vazgeçerlerse, bu vazgeçiş geçersiz olur.

Cezalar, mahkeme tarafından verilir ve yalnız devletin bu iş için belirlediği makamlar tarafınca yapılır. Hakim kararı olmadan, kimse kimseyi öldüremez, dövemez. Aynı şekilde şanına şerefine zeval veremez. Kafir dahi olsa bunları yapamaz. Kaldıki cihat esnasında devlet, komutan emri olmadan kimse kafire dahi saldıramaz. Bunların hepsi büyük günahlardır.
Hatta bir müminin kalbini incitmek Allahın evi kabeyi bir kaç defa yıkmaktan daha büyük günahtır.

Had Cezasının Geçersiz Olması

Zina yapanları o esnada 4 kişi birden görmek pek mümkün değildir. Ancak umimi noktalarda açıkça yapılırsa görülüp şahitlik edilebilir. Hatta bu sebeple Osmanlı Devletinde 600 sene içinde bir kere bile zina şahitliği yapılmamış ve bu sebeple kimse öldürülmemiştir. Dul olsalar bile had cezaları bir meydanda taşlanmalarıdır. Önce şahitlerin taş atmaları şarttır. Şahitlerden birisi ölür kaybolur yada var olmasına rağmen herhangi bir sebeple taş atmazsa had cezası sakıt (geçersiz) olur.

Had cezasının taşlama olduğuna dair Kuran-ı Kerimde bir bilgi yer almamaktadır. Fakat çoğu islam alimi bu bilgiyi savunmaktadır. Elimizdeki kaynak Tam İslam İlimihalinde de taşlama cezası vardır yazmaktadır. Kuranda Nur suresi 2. ayette ise zina cezası olarak şu bildirilmektedir.

“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.”

Nur Suresi 2. Ayet

Muhsan olmayan yani evli olmayan kimsenin had cezası, yüz sopa vurmaktır. Sopa budaksız olmalı ve yaralayacak derecede vurulmamalıdır. Erkek soyularak bir peştemal ile bırakılır ve ayakta ike n başından yüzünden ve kasıklarından başka her yerine vurulur. Kadının ise çamaşırları soyulmaz. Palto manto gibi kalın eşyaları çıkartılır ve oturtularak sopa cezası uygulanır. Taşlama cezası ve sopa cezası birlikte verilemez.

Para karşılığı zina edenin cezası

(Fetava-yi Hindiyye) de diyor ki, “Para yada vb. mal karşılığı zina edene (mesela genel evdeki kadın ile zina yapana), İmam-ı azama göre had vurulmaz. Mehr-i misl vermesi lazım olur (Mehr-i misl nedir : İslam hukukuna göre, evlenme sözleşmesi sırasında mehrin miktarının belirlenmemesi durumunda, aynı sosyal koşullara sahip kadına verilen miktarda mehr verilmesi). İkisi de şiddetli tazîr olunur ve tövbe edinceye kadar hapis olunurlar. İmameyne göre ise, ikisine de had cezası yapılır. Şartsız olarak mal vererek zina yapan kimseye da had cezası verilir. Şu parayı al! Bunun karşılığı senden faydalanayım derse, had yapılmaz. Çünki, muta nikahı olur. Bu nikah şüpheli olduğu için had lazım olmaz. Senin mehrin budur deyip para verirse, had de gerek kalmaz. Fakat hepsi haramdır. Büyük günahtır. Zinanın had cezası yapılan  kısmlarının da yapılamayan kısımlarınında haram olduğu  “Berîka” da yazılıdır. Kadının aldığı ücret kesinlikle haramdır [Şir’a].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir