Zekatın önemi nedir ? Zekatın müjdeleri nelerdir ?

Zekat, yardımlaşmayı gerçekleştirecek en mühim vasıta olarak, Kurân’da otuzdan fazla ayette emredilmiştir. Resulullah (asm) bu ilahi emrin yerine getirilmesi için pek çok beyanlarıyla Müslümanları zekata teşvik buyurmuştur. Peki zekatın önemi nedir ? Hep beraber bakalım…
Bakara suresinde zekat hakkında şöyle buyrulmaktadır.

Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyenler, namazı hakkıyla eda edenler ve zekatı verenler var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Hem onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.

Bakara, 177

Zekatı eda edenlerin kötülükleri örtülür ve onlar altından ırmaklar akan cennete girerler. Yüce Allah bu mükaffatı bize Maide suresinde belirtmiştir.

“Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer gerçekten, namazı hakkıyla eda ederseniz, zekatı verirseniz, Peygamberlerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah’a karz-ı hasen (güzel bir borç) verirseniz (yolunda harcama yaparsanız), mutlaka kötülüklerinizi sizden örteceğim ve şüphesiz sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. O halde bundan (bu ahitten) sonra içinizden kim inkar ederse, artık (dosdoğru) yol ortasında açıkça sapıtmış olur.”

Maide, 12

Zekatı verenlerin mükafatı pek yücedir. Bununla alakalı olarak Nisa suresinde şöyle buyrulmaktadır.

Fakat onlardan (iman ederek) ilimde rasih (derinleşmiş) olanlar ve müminler, sana indirilene (Kurân’a) ve senden önce indirilen (diğer kitaplara) iman ederler. Ve (onlar) namazı hakkıyla eda edenler, zekatı verenler, Allah’a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlar var ya, kendilerine (pek) büyük bir mükafat vereceğiz!

Nisa,162

Zekatın önemi nedir ?

Zekat veren kişi sevaplarını kat kat arttırır

İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Halbuki Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz herhangi bir zekata gelince, işte onlar, (sevaplarını ve mallarını) gerçekten kat kat artıranlardır.

Rum, 39

Zekatını eda eden üzerindeki borcu eda etmiş olur. Zekatını ödeyen, üzerinde bulunan (fakirin) hakkını ödemiş olur, fazla vermek efdaldir. Zekat borcunu ödeyen kişi şerri üzerinden def eder. Zekat veren kişi sevaplara nail olur.

Malının zekatını eda ettin mi, üzerindeki borcu ödedin demektir. Malının zekatını ödedin mi, kendinden onun şerrini def ettin demektir. Kim malının zekatını sevap umarak verirse, ona sevap verilir.

Kütüb-i Sitte

Zekatı veren kişi zekatı vasıtasıyla temizlenir

Zekatını eda eden kişi İslam’ın kemaline erer, dinini tamamlamış olur.

Farz zekatı öde. Zira o seni temizler. Sıla-i rahmi eda et, dilenci, komşu ve fakirin hakkını gözet. Malınızın zekatını vermeniz, İslam’ınızı tamamlar.

Kütüb-i Sitte

Zekata devam eden kişi kötü ölümden mahfuz kalır. Zekatı eda eden kişi Müslümanlık görevini yerine getirmiş olur, kişiye cennet kapıları açılır

Malının zekatını verirsen görevini yerine getirmiş olursun.

Celaleddin Es-Suyuti; Camiü’s-Sağir Muhtasarı Tercüme ve Şerhi

Resulullah’ın (asm) zekatını verenlerle ilgili müjdeleri nelerdir?

Ebu Hüreyre ve Ebu Said’den (ra) riayete göre, şöyle demişlerdir:
Resulullah (asm) bir gün bize bir konuşma yaparak üç defa:
“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki!” dedi ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine hepimiz ağlamaya başladık. Resulullah (asm) niçin yemin ettiğini bilmiyorduk. Daha sonra Resulullah (asm) başını kaldırdı yüzünde sevinç belirtileri vardı. Onun bu hali bizim için kırmızı develere sahip olmaktan daha sevimli idi. Resulullah (asm) daha sonra şöyle devam etti:
Herhangi bir kul ki, beş vakit namaz kılar, Ramazan orucunu tutar ve zekatını verir ve yedi günahtan da sakınıp kaçınırsa, ona cennet kapıları açılır ve Selametle oraya gir.” buyruldu. [Tirmizi]

Ebu Hüreyre’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir:
“Resulullah’tan (asm) işittim şöyle diyordu:
“Allah yolunda çeşit çeşit mallarından çifter çifter infak eden kimse cennet kapılarından Ey Allah’ın kulu bu kapı senin için daha hayırlıdır diye davet edilir. Cennet’in pek çok kapısı vardır. Namazlarında devamlı ve duyarlı olanlar namaz kapısından çağrılırlar. Cihat edip mücahit olanlar cihat kapısından çağrılırlar. Zekatını vermekte cömert olanlar da zekat kapısından çağrılırlar. Oruç tutmaktan çok zevk alanlar ise Reyyan kapısından çağrılırlar.”

İslamın şartlarından olan zekatın önemi büyüktür. Zekatın önemi nedir yazımızda Okuduğunuz üzre Zekatını eda eden kişinin sevabını Allah (cc) kat kat büyütür. Bu sebeple zekat vermek konusunda dikkatli olmalı ve dinimizin gereğini yerine getirip, bu sevaba erişmeliyiz.

İlave bilgi için Tıklayınız:
Namaz kılmayan birine zekat verilir mi?
Zekat vermemenin zararları nelerdir? Zekat vermemenin günahı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir