Zekat vermemenin zararları nelerdir? Zekat vermemenin günahı

Zekat vermemenin zararları nelerdir?
Zekat, kişinin ve toplumun hayatını düzenleyen çok önemli, İlahi bir kanundur. İslam’ın en temel esaslarındandır. Zekat vermenin pek çok hikmetleri ve faydaları olduğu gibi zekat vermemenin de sorumluluğu ve azabı çok fazladır. Zira zekat, kişinin hayatını her açıdan düzene sokar ve diğer insanlarla arasında bir köprü olur.

Zekat vermemenin zararları

Zekat vermemek kişiyi cimrileştirir

“Size cehennem ehlini haber vereyim mi? Bunlar kaba, cimri ve kibirli kimselerdir.”

Buhari, Müslim, Tirmizi

Zekatı ödeyen, misafire ikram eden, musibete uğrayanlara veren cimrilikten kurtulur.

Kütüb-i Sitte

Ey Esma! Malının sadakasını ver. (fakirlere) cimrilik etme. Cömertlik elini aç ki, Allah da sana rahmet ve cömertlik elini uzatsın.

Camisab Özbek; Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı

Zekat veren insan, zekat sayesinde cömertliği öğrenerek bunu adet edinir Nefsindeki cimrilik damarlarını söküp atar Eğer zekatını, bizzat kendisi malından ayırıp verirse bu durumu daha bariz bir şekilde hisseder.

M. El-Buğa; Büyük Şafi İlmihali

Zekat, zekatını verenin ahlakını temizler. Zekat, sahibini cimriler zümresinden alır ve onu cömertler zümresine girdirir. Çünkü zekatını veren Müslüman kendisini buna alıştırırsa, bu ister ilim yaymak olsun, ister malı harcamak olsun, isterse makam ve mevki vermek olsun, bu harcadığı şey onun ahlakı ve tabiatı olur. Öyle ki av avlamaya alışmış avcının, bir gün avından geri kaldığında sıkıntı duyduğu gibi, bu kimse de alışmış olduğu şeyi bir gün harcamasa ona üzülüp kederlenir. Aynı şekilde kendisini cömertliğe alıştırmış olan kimse, bir gün malını veya makamını veyahut da menfaatini Allah-ü Teala için harcamazsa, içinde bir sıkıntı duyar.

Zekat vermemek kalpte kini ve nefreti duygularının oluşmasına sebep olur

Zekat, kalpleri kin, nefret ve haset gibi tehlikeli mikroplardan te­mizleyecek tek yoldur Toplumda merhamet, yardımlaşma ve şefkat duy­guları kalktığı zaman bu tehlikeli mikroplar yayılır Zekat müessesesi tatbik edilip toplumda yaygınlaştırıldığı zaman ise meyveleri açık bir şekilde görünerek kalpleri kin ve nefretten temizlemede zekat hayret verici bir etki yapar, halkı, maddi derecelerinin değişik olmasına rağmen kardeş yapmada önemli bir rol oynar. Aynı zamanda Zekat vermemek kalbi temizler. Aşağıdaki ayetlerde de bunula alakalı şöyle buyrulmaktadır.

“Onların mallarından bir sadaka al ki o sadaka ile onları temizleyip tezkiye edesin.”

Tevbe, 103

Nitekim; “(Zekat vererek) temizlenen, şüphesiz felah buldu”

Ala, 14

Zekat kişiyi maddeye tapmaktan ve paranın esiri olmaktan kurtarır
Her kötülüğün başı, dünya sevgisi ve dünya malına düşkünlüktür. Bu sebeple zekat, insanı maddeye tapmaktan ve paranın esiri ol­maktan kurtarır. Ayrıca ihtiras zincirini kırar ve kalbin katılaşmasını önler.

Zekat vermemek malı stok etmeye sebep olduğu için, malın zamanla azalmasına sebep olur

Zekat, kulun, Müslümanlığının tamamlanıp kemale ermesine vesile olur. Çünkü zekat, İslam’ın rükünlerinden (esaslarından) birisidir. Bir insan zekatını verdiğinde, Müslümanlığı tamamlanır ve o kimse kemale erer. Bu ise şüphesiz her Müslüman için büyük bir hedeftir. Bu sebeple iman eden her Müslüman, dininin kemale ermesi için çalışır.

Zekatı eda etmemek malda bereketsizliğe sebeptir

Zekat vermemek musibetlerin gelmesin sebep olur. Zekat nasıl ki malı bereketlendirir, öyle de zekatı vermemekle de malın bereketi kaçar. Ayrıca o kişiye ve ya o şehre belaların gelmesine sebep olur. Zira fakirlerin hakkı gasp edilmiş, zekatları verilmemiştir. Zekat herkes için bir bereket sebebidir. Her ne kadar malın azalması gibi görünse de, hakikatte o malın daha da artıp bereketlenmesine sebep olur. Eğer hırs edip zekat verilmese, o zekat malı kadar bir mal yine o kişinin elinden çıkar. Ya lüzumsuz yerlere verilir ve ya bir hastalık, musibet gelir o parayı alır. Zira o malın içindeki o zekat miktarı fakirin hakkıdır. Ve kişi o parayı yiyemez. Bu sebeple Cenab-ı Hakk, zenginleri fakirler için bir vesile kılmıştır. Taki onların eliyle fakirler doyurulsun ve gözetilip kollansın.

Onların mallarından bir sadaka al ki; onunla kendilerini (günahlardan) temizleyesin ve onları arındırasın.

Tevbe, 103

“Zekatın verilmemesi, karada ve denizde malların telefine sebep olur.”
“Herhangi bir kavim zekat vermezse mutlaka Allah onlara kıtlık verir.”

Taberani

İlave bilgi için Tıklayınız:
Zekatın önemi nedir ? Zekatın müjdeleri nelerdir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir