Yalnızlıkta korkan için dua Yalnızlık ürpertisi için dua

Değerli takipçilerimiz; Yalnızlıktan korkan birinin hangi duayı okuması gerektiği sorusu tarafımıza ulaşmış ve bizde Yalnızlıkta korkan için dua var mıdır? sorusunun cevabını kaynaklarda araştırmış bulunmaktayız. Tam sırlı ve şifalı dualar kitabında bu hususta hadis kaynaklı şu şöyle bilgiler yer almaktadır.

Ashâb’dan Velid Bin Velid (r.a.), kendisindevahşet (korku, yalnızlığın verdiği ürperti ve kuşkudan dolayı Hz. Peygambere şikayette bulunmuş:
“- Yâ Resûlallâh! Yalnızlıktan kendi kendime korkuyorum, yalnız başıma olduğum için bu duygu bana korku ve ürküntü veriyor” demişti.
Hz. Peygamber Aleyhisselâm, bu sahabeye şu tavsiyede bulundu:
“Yatağına girdiğinde, yatmak üzere yatağına yerleştiğin vakit şu duâyı oku”:

“Euzü bi kelimatillahi’t tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş şeytani ve euzü bike rabbi en yahdurun.”

Duanın okunuşu

“Allah’ın gazabından ve Allah’ın cezasından, kullarının şerrinden, şeytanın çarpmasından Allah’ın kelimelerine sığınırım. Bunların bana gelmelerinden Rabbim sana sığınırım.” Bu duayı herkes öğrenmeli, öğretmeli ve üzerinde taşımalıdır. Bu takdirde kişiler tüm korkularından korunmuş olur.

Duanın Anlamı

Yalnızlıktan ve vahşetten (korku ve ürpertiden) Hz. Peygambere (s.av.) şikayette bulunan bu sahabe, bu duâyı öğrendikten sonra okumuş ve kendisinden yalnızlığın verdiği korkunun geçtiğini söylemiştir. Hâdis-î Şerîfin ravileri, Hz. Peygamberin (a.s.) uykusunda korkan kimselere ve yalnızlıktan korkan kimselere bu duâyı öğretmiş bulunduğunu söylüyorlar.

Yine bu duâ hakkında Abdullah Bin Amr’ın (r.a.) büyük çocuklarına bu duâyı öğrettiğini ve küçük çocuklarına ise, bu duâyı yazıp onların yastıklarına veya üzerlerine iliştirdiğini rivâyet ediyorlar.

Yalnızlıkta korkan için dua

Bera bi Azib (r.a.) şöyle anlatıyor

Bir adam Peygamber efendimize (s.a.v.) yalnızlığın verdiği ürperti ve vahşetten korkudan şikayette bulundu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselamşu duayı çokça oku diye buyurmuştur:

“Sübhanel-meliki’l-kuddûsi Rabbil’ Melaiketi ver’ruh. Celleltes’semavati vel’ardu bil’izzeti vel’ceberuti”

Duanın okunuşu

“Her türlü kusur ve noksanlıklardan uzak ve yüce olan meleklerin ve Cebrailin Rabbi olan Yüce Allah’ı tesbih ederim. Allah’ım! Gökleri ve yeri kudretinle giydirdin kudretinle ve azametinle yükselttin”

Duanın anlamı

Uykusunda korkan, korkulu rüyâ gören veya yalnız kalmış ve tek başına yaşamakta olup da kendi kendisine yalnızlığın verdiği ürperti ile korkan kimseler de bu duâyı okumaya devam etmelidir. Kendilerinde korku bulunan kimseler, bu duâyı okumaları sebebiyle korkudan emniyette ve selâmette olacaklardır. Uykusunda korkan çocuklarımızın ise, yazılarak yastık ve karyolalarına iliştirilmesi, yavrularımızın korkusuzca rahat bir uyku ile huzûr içinde bir gece geçirmelerini sağlayacaktır. Ey Dost! Unutmamalı ki, bu korkuları dünyebvi hiç bir şey gideremez. Allâh’tan başka bu korkuları giderecek hiç bir kuvvet ve kudret yoktur. Allâh’tan yardım istemek ise, duâlar vâsıtasıyla olur. Duâ ederiz, duâlarımızla Cenâb-ı Allâh’tan yardım dileriz, imdat isteriz.

Ekstra bilgi için : Kabus görmemek için dua, Kötü rüyalar için dua

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir