Yalan söylemenin günahı Yalan söyleyenin kabirdeki azabı

Yalan söylemek bir doğruyu bildiği halde kasten farklı söylemeye denir. Yalan söylemek dinimizde şiddetle yasaklanmıştır. Aşağıdaki ayeti kerimelerde bu konuda açıklayıcıdır.

“Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azap vardır.”

Bakara Suresi, 10. ayet

” Bunlar (şeytanlara) kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedirler.”

Şuara Suresi, 223. ayet

Yalan ruhî bir hastalıktır.

Müslümanların kendilerini yalandan sakınmaları gerekir. Çocuklarımız doğru söze alıştırılmalı yalanın hem dinimizdeki hem de toplumdaki zararları anlatılmalıdır. Peygamber efendimiz doğruluk ile ilgili olarak ;
” Ey ashabım ! Doğru sözlü olmalısınız. Doğrluluk iyiliğe götürür iyilik ise cennete… İnsan doğruluğu ararsa doğru sözlü olur Allah katında doğru yazılır.
Yalandan Sakının! Yalan kötülüğe götürür. Kötülük ise cehenneme… İnsan yalancı olup yalanı aradıkça Allah katında yalancı yazılır.” diye buyurmuştur.(Tenbihül Gafilin s168)

Doğruluk Cennetin anahtarlarındandır.


Ayrıca Peygamber efendimiz şöyle buyurduğu anlatılıyor.
“Şu altı şeyi yapabileceğinize söz verin sizin için cennete kefil olayım:

  1. Konuştuğunuz zaman doğru konuşunuz.
  2. Vaadinizi yerine getiriniz.
  3. Aldığınız emaneti yerine teslim ediniz.
  4. Edep yerlerinizi koruyunuz.
  5. Gözlerinizi haramdan sakınınız.
  6. Ellerinize sahip olunuz.

Huzeyfe (r.a.) şöyle anlattı:
Resulullah zamanında bir kimse bir yalan konuştu mu o yüzden münafık sayılırdı. Bu onun nifakına delil olurdur. Bugün o yalanı sizden belki bir günde onlarca kez duymaktayız. Bu durumda olan kimse kendisini münafıklık alametlerinden korumalıdır. Şüphesiz bir kimse yalan söylemeyi adet haline getirirse Allah katında münafık yazışır. Günahı kendisine yüklenir. Ayrıca kendisine uyanların günahları da yüklenir. (Tenbihül Gafilin s171)

Yalan söyleyenin azabı

Peygamber efendimiz, yalan söyleyenin ağzının bir taraftan kulağına kadar demir çengelle yırtılacağını, diğer tarafa geçildiğinde, önceki yırtılan tarafın iyi olacağını, sonra iyi olan tarafın tekrar yırtılarak bu şekilde Kıyamete kadar, kabrinde azabın devam edeceğini bildirmiştir. (Buharî)

*En doğru söz Allahın kelamıdır.
*En şerefli söz Allahı anmaktır.
*En kötü körlük kalp körlüğüdür.
*Az olan fakat yeten çok olup azdırandan daha iyidir.
*En kötü pişmanlık kıyamet günü duyulan pişmanlıktır.
*En hayırlı zenginlik, gönül zenginliğidir.
*İçki kötülüklerin kaynağıdır.
*Kadınlar, şeytanın tuzaklarındandır.
*Gençlik deliliğin bir koludur.
*En kötü kazanç, faiz kazançtır.
*Dilin en büyük hatası, YALANDIR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir