Unutkanlıktan kurtulmak ve zihnin açılması için dua

Unutkanlıktan kurtulmak ve zihnin açılması için bu dua okunur:

“Bismillâhirrahmânirrahîm, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak.

“Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih.” Bin defa okunacak. Sonra; “Subhane rabbiyel a’la.” denecek. Sonra, “Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe’nin.” okunacak.

Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: “Ya ğıyâsel müsteğîsîne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.” (Mecmuatü’l-Ahzab)

Dua’nın Türkçe meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla..
Ferdun: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir
Hayyun: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir
Kayyumun: Allah yarattığı herşeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir
Hakemun: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, hak ve adâletle hükmeder
Adlun: Allah adâlet sahibidir, her yarattığına hakkı olan herşeyi verir, adâletle hükmeder
Kuddüsun: Allah paktır, temizdir. İşlediklerinden pişman olup tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.
Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.
Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.
Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Allahım! Öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; bütün kalpler ve akıllar o azamet ve kibriyanı anlaymaz. Hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini parlak edersin.
Her şeyden yüksek, yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim.
Her an yeni tecellilerle iş başında olan Zat’ı noksan sıfatlardan tanzih ve kemal sıfatlarla tavsif ederim.
Ey bütün yardım isteyenlere yardım eden Allahım, bize de yardım et.. Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir