Tövbe edenlerin günahları bağışlanacak.

Erkek yada kadın farketmeksizin her insanın Allahu tealanın emirlerine yani farzlarına yasaklarına uyması gerekmektedir.
Bir farzın yapılmasına bir haramdan sakınmaya önem vermeyenlerin imanı gider. Kafir olarak ölen kimse kabirde azapla karşılaşacağı ahirette de cehenneme gideceği belirtilmiştir. Kafirler cehennemde sonsuz yanacaklardır. Kafir olmak çok kolaydır. herhangi bir sözle herhangi bir işle kafir olabilme ihtimali vardır. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Kurtulmanın tek yoluda ‘tövbe etmek’tir. Tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Bu gibi durumlarda cehenneme gitmekten kurtulmak ve cehennemde sonsuz yanmamak için, her gün muhakkak tövbe ve istiğfâr etmeliyiz.

Tövbe ile günahların bağışlanacağı buyruldu!

-Adem (a.s.) Yüce Allah’a halini şöyle arz etti
-Yà Rabbi! Sen bana lblis’i musallat ettin. Onun bana sataşmasına ancak seninle engel olabiliyorum.
Buna karşılık Allahu Teala söyle buyurdu
-“Senin soyundan gelecek her çocuğa, bir koruyucu melek vereceğim. Onu Iblis’in kötü telkinlerinden koruyacak
hatta, kötü arkadaşlardan da koruyacak.”
Adem (a.s) tekrar şu talepte bulundu
-Yà Rabbi, artır
Allahu Teala söyle buyurdu
“Bir iyllige on misli ecir verip artırırım. Kötülüğe bire bir yazarım; hatta yok ederim.”
Adem (a.s.) tekrar şu talepte bulundu:
-Ya Rabbi, daha da artır.
Allahu Teala şöyle buyurdu;
“Ruh cesette bulunduğu surece tövbe makbuldur.”
Adem (a.s.) tekrar arttırılmasını dileyince Allah’u Teala şöyle buyurdu:
“…Ey nefislerini boşuna harcayan kullarım; Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü o, günahları bağışlayandır. Merhamet sahibidir.” (Zümer suresi, ayet:53)
Tenbihül Gafilun Sahife 103

Bu durumdan anlaşılıyor ki bir kimse tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Durum anlatıldığı gibi olunca Allah’ın rahmetinden ümit kesmek biz kullara yakışmaz. Çünkü Yusuf Suresi 87.ayeti kerimede buyuruluyor ki;
“Allah’ın rahmetinden ancak kafirler ümit keserler.”

Sağ Melek Sol Meleğin Amiridir!

Kasım Ebu Ümame Bahili naklen Resulullahın şöyle buyurduğunu anlattı:
“Sağ yanda oturan melek, sol yanda oturan meleğin amiridir. Kul, bir iyllik Işlediği zaman sağ yanda oturan melek, hemen on misli sevap yazar. Ancak, kul bir kötülük işlediği zaman sol yanda duran melek onu yazmak istese de sag yanındaki ona engel olur; şöyle söyler: “Alti yedi saat kadar bekle.” Melek bekler. Eğer bu süre İçinde o kul Allah’a tevbe ederse günah yazmaz. Eğer istigfar etmezse bir günah yazar.”
Tenbihül Gafilun Sahife 107

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir