Teyemmüm Abdesti hangi durumlarda alınır ?

Teyemmüm alınan durumlar.

Abdest almak için ve gusül için, su bulamamak, yedi türlü olur:

1-

Su bulamayan yada sudan bir mil uzak olan, niyet etmek şartı ile, teyemmüm eder. Bir milden kastın dört bin zra’dır. Buda yaklaşık iki kilometre eder. Şehirde her zaman su aramak farzdır.

2-

Hastanın, abdest veyá gusül ile veyå hareket etmek ile, hastalığının artacağı veya iyi olması uzayacağı, kendi tecrübesi ile veyå mütehassıs ve açıkça günâh işlemeyen müslimân bir doktorun söylemesi ile anlaşılırsa, teyemmüm eder.

3-

Abdest ve gusül alamayacak kadar rahatsız (hasta) ise ve  para ile yardımcı olacak birini bulamazsa teyemmüm eder. Yardımcı ile de teyemmüm edemeyen kılmaz Ancak iyi olunca kazâ eder. karı ve kocanın birbirlerine abdest aldırmaları vacip değildir.

4-

Gusül abdesti alınca soğuktan ölmek veya hasta olmak tehlikesi varsa,şehirde dahi olsa, hamam parası yoksa ve başka çare bulamazsa, gusül abdesti içinteyemmüm eder ve su ile abdest alır.

5 –

Su yakın ise de, su yanında düşman, yırtıcı, zehirli hayvan, ateş veya nöbeti varsa veyâ kendisi mahbûs ise veya abdest alırsan seni öldürürüz, malını alınız diye korkuturlarsa, teyemmüm ederek kılar ise de, bu sebepler kul tarafından oldukları için, gusül ve abdest alınca bu nemâzları tekrar kılması lazımdır

6 – 

Yolda olan bir yolcunun fazla suyu varsa da, kendinin ve yol arkadaşlarının içmesine ve necâseti temizlemesine ve hayvanlarına lâzım olursa, teyemmüm eder. Bu su ile gusledip, necaset ile kılarsa, kabul olur ise de, günaha girer. Önce teyemmüm edip, sonra necâseti yıkarsa, tekrar teyemmüm etmesi gerekmektedir. Çünkü su varken, teyemmüm edilmez. Cünüp kimse, bedeninin bir kısmını yıkayacak kadar veyâ abdest alacak kadar su bulursa, abdest ve gusl için, bir teyemmüm eder. Teyemmüm ettikten sonra, abdesti bozulursa, o su ile, sonra tekrar abdest alır. Abdest ve gusül aldıktan sonra  bedene dökülen su, bir yere düşünce [elbisesine değil], pis olur ve insan içemez. Hayvana içirilebilir. Susuzluktan ölecek kimse, fazla suyu olandan satın alır. Satmaz ise, zorla kavgayla yada tehditle alır.  Fakat abdest için su, zor ile alınamaz

7-

Kuyudan su çıkarmak için, kova, ip veya para ile inecek kimse bulamayan, teyemmüm eder ve su bulunca, namazı iade etmez.(Halebi) de, mesh bahsi sonunda diyor ki, (bir veya iki elinde çatlak, egzama sebepten abdest alamayan kimseye, hatır ile veya para ile başkası abdest aldırması İmamı azam’a göre müstehaptır. Başka birinden yardım istemeden teyemmüm edip namazı kılarsa, kabul olur. Yardımcı veya para bulamazsa, teyemmüm abdesti alması, imameyne göre de, caiz olur). Bundan şunu anlayabiliriz ki, yaralı olan eline eldiven takıp, bu şekilde eldiven ile abdest alabilirse, böyle abdest alması lazım olur.

Teyemmüm sebebi sona erince

Yukarıda yazılı sebeplerden birisi ile teyemmum edilip, bu sebep bitince,
teyemmum bozulur. Sebep bitmeden, başka bir sebep başına gelirse ve sonra birinci sebep biterse, ilk aldığı teyemmum yine bozulur. Yeniden teyemmum etmek lazım olur.
Abdestsiz veya gusülsüz kimse, cenaze ve bayram namazlarını kaçırmamak için, en bile, teyemmum edebilir. Cuma namazını ve normal farz olan vakit namazlarından herhangi birinin vaktini kaçırmak korkusu olsa, su varken, teyemmümü kabul olmaz.
Mesela, sabah güneş doğması yakin iken uyanan kimse, acele gusül eder. Güneş doğarsa, sabah namâzını bir saat sonra, sünneti ile birlikte kaza eder. (Teyemmum) kast etmek, niyet etmek demektir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir