Tavla oynamak günah mı?

Değerli takipçilerimiz bu yazımızda tavla oynamak günah mıdır ? Eğlencesine tavla oynamak kumar mıdır? Parasız tavla oynamak günah mıdır? sorularının yanıtını inceleyeceğiz. Biliyoruz ki günümüzde insanların bir çok şans oyununu oynadığı bilinmektedir. Bu oyunları oynanmakla beraber vakitler harcanmaktadır. Yüce dinimiz islam boş zamanları değerlendirme hususunda bize yol gösterici olmuştur. Keza bir hadisi şerifte “İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.” (Buhârî, Rikâk, 1) buyrulur.

Tavla oynamak günah mı?

Yüce dinimiz islamda nasıl ki içki haram sayıldıysa şans oyunları da kumar olsun olmasın haram sayılmıştır. Maide suresinde yer alan dikili taşlar ibaresi şans oyunlarını ifade etmektedir.

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Maide suresi 90.

Şans oyunlarının günah olduğu bu ayeti kerime ile sabittir. Bir oyun para yada herhangi değerli bir eşya üzerine bahis edilerek oynanmamasa dahi günah sayılmıştır. “Her oyun haramdır. Ancak, kişinin eşiyle, ok ve yayıyla ve atıyla oynaması hariç” (Zeylaî, Nasbü’r-râye, IV, 273-274) hadisinden anlaşılacağı gibi günah olduğu sabittir.

Peygamber efendimiz o dönemde bilinen oyunlardan olan tavla için de şu cümleyi söylemiştir:

“Kim tavla ile oynarsa Allah ve Resûlüne isyân etmiştir.” 

(Ebû Davûd, Edeb, 56; Ibn Mâce, Edeb, 43; Muvattâ, Rüya, 6).

Halbuki İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:
(Oyun ile vakit geçirmek, tavla, 14 taş ve benzeri oyunlar tahrimen mekruhtur. Bunlar, para ile, mal ile yapılırsa kumar olur, haram olur.) [Redd-ül Muhtar c.5, s.253]

Şüphesiz ki ayetler hadisler ve alimlerin ortak fikirleri neticesinde şans oyunları (tavla, santranç,okey vb.) günah sayılmıştır. Boş vakitlerin değerlendirilmesinde de dinimiz üstüne basarak tavsiyede bulunmuştur. Nâfi’nin rivayetine göre “İbnu Ömer aile efradından tavla oynayanı yakalarsa oynayanı döver, oyun aletini de kırardı.”

Sonuç :

Tavla 4 imama göre haramdır,ister para karşılığında olsun,isterse para söz konusu olmasın durum budur.Fakat bazı Şafii imamları, ’ücret söz konusu olmadığında tavla kumardan sayılmaz’ inancına binaen buna cevaz vermiştir.İmam Şafii ve ona tabi olan alimlerin çoğunluğu ve A.B.Hanbel ve Ebu Hanife ve diğer önde gelen imamlar, ücretli veya ücretsiz oynansın tavla oynamaya haram demiştir. İbn Teymiyye,el Fetava,32/242 ; İbn Kudame,el Muğni,Daru İhyahi’t Turasi’l Arabiy,1985,1.Baskı,10.Cilt,Oyun Faslı

Tavla bazı şafi imamlarına göre tahrimen mekruhtur. Haram değildir.Bu görüş de Ebu İshak el Mervezi gibi bazı Şafii alimlerine aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir