Sur Nedir? Kıyamet Zamanı Sura kaç kere üflenilecek

Kelime anlamı olarak sûr, “seslenmek, boru, üflenince ses çıkaran boynuz” anlamlarına gelir. Kıyametin kopması ve kıyamet sonrasında tekrardan dirilmeyi emredecek olan Allahu Teâlânın İsrafile üfletileceği bilinmektedir.

Ebû Hüreyre’nin (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir:
-“Allahu Teâlâ sûru yarattıktan sonra onu İsrafil’e verdi. İsrafil onu ağzına koymuş gözünü Arş’a dikerek bekliyor. Üfleme emri, ne zaman kendisine verilecek, ona bakiyor.”
Ebu Hüreyre (r.a.) diyor ki:
Ben, ey Allah’hın Resulu sûr nedir? Diye sorduğumda:
-“Nurdan bir boynuzdur.”
Onun şekli nasıldır? Deyince şöyle buyurdu:
-“Geniş çaplıdır. Beni peygamber olarak gönderene yemin ederim ki; onun genişliği yer ve gök alanı kadardır.Ona üç defa üflenir.”
Bazı rivayetlere göre üfleme üç değil iki keredir. Biri ölüm için, diğeri de diriliş için. Fakat Kâ’âb’ın rivayetine göre üçtür. Birincisi korku için, ikincisi ölüm için, üçüncüsü ise diriliş içindir.

Birinci üfleme korku içindir.

Birinci üflemede Allahu Teâlâ İsrafile emir verir ve sura üfletir. Yerde gökge ne varsa korku ve heyecana kapılır, sarsılır. Bu durum Kuran-ı Kerimde şöyle anlatılır;

Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler. Neml Suresi 87. Ayet Meali

Yine o gün çocuklar birden yaşlanır ve şeytanlar kaçmaya başlarlar. Bu manâ da Kuran-ı Kerimde şöyle geçer:

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin; çünkü Allah’ın azabı (kıyametin dehşeti) çok çetindir!

Hac Suresi – 1-2 . Ayet

İkinci üfleme ölüm içindir

İkinci üflemede Allahu Teâlâ İsrafile ölüm üflemesini yaptırır. O vakit Allahın dilediği hariç yerde gökte kim varsa ölür. Bu durumda aynı şekilde Neml suresindeki ayette sabittir.

Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler.

Neml Suresi 87. Ayet Meali

Allahu Teâlâ kendisi daha iyi bildiği halde Azrail’e sorar
“Yarattıklarımdan canlı olarak kim kaldı?” Azrâil şöyle der:
Ya Rabbi sen varsın; ölmezsin: yarattıklarından Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Arş’i taşıyan melekler bir de ben kaldım.”
Bunun üzerine Allahu Tealá emreder. Onların da ruhu alınır. Kelbi’nin ve Mukatilin rivâyeti böyledir. Muhammed b. Ka’ab arada
bir kişinin rivâyeti ile, Ebu Hüreyre (r.a.)’den naklen şöyle anlatır

Allahu Teala Cebrail, Mikail, İsrafil ölsün, buyurur ve ölürler. Sonra Arş’ı taşıyanlar da ölsün! Buyurur, onlar da ölürler. Bundan sonra, Allahu Teâlâ sorar:

“Ey Ölüm Meleği! Kim kaldı?” Ölüm Meleği Azrâil, şöyle der:

“Sen dirisin; hiç ölmezsin. Bu âciz kulun Ölüm Meleği kaldı.”
Bunun üzerine, Allahu Teâlâ şöyle buyurur;
“Ey Ölüm Meleği! Her nefis, ölümü tadacaktır; emrini duymadın mı? Sen de yarattığım mahlukattan birisin. Seni de, gördüğün ölüme mahkum yarattım.” Ve Azrail de ölür.

Üçüncü üfleme diriliş içindir.

Bundan sonra Allahu Teâlâ israfil ve Arş’ı taşıyan meleklerin tekrar dirilmesini emreder. Allah’ın bu emriyle tekrar dirilirler ve İsrafile üçüncü kez Sur’a üfleme emri verilir. Üçüncü üfleme ile Cebrail ve Mikail dirilir. Bu emirle birlikte sura üflenilince yer ve gök arası arı kovanı gibi ruhlarla dolar. ve bu ruhlar genizlerinden eski bedenlerine geri girerler. Daha sonra yer yarılır ve yerden meydana çıkarlar. Resulullah bu hususta şöyle buyurmuştur.
“Yerin ilk yarılacağı kimse benim.”

Başka bir rivayette şöyle denir.
Cebrail Mikail ve israfil dirilince Hz Peygamber’in kabrine giderler. Yanlarında burak vardır. Cennet hullesi vardır. Yer yarılır ve Peygamber efendimiz kalkarak Cebrail (a.s) sorar.

“Ey Cebrail bugün ne günüdür.” Bunun üzerine Cebrail (a.s.):
“Bugün kıyamet günüdür. Bugün hak günüdür.” Resulullah tekrardan sorar:
“Allahu teala kullarına ne yaptı?” Bunun üzerine Cebrail tekrardan:
“Sana müjde Yerin kendisi için ilk yarılacağı kimse sensin!

Tekrar dirildikten sonra hesap için Allah’a döndürülürler.

Sûra üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.

Yâsîn Suresi 51. Ayet Meali

Ek bilgi için tıklayın:

Müslümanlar ahirette 73 bölüme ayrılacaktır.
Fakirler zenginden önce cennete gireceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir