Söz dinlemeyen evlat için okunacak dua var mıdır?

Ahir zamanda olduğumuz şu zamanlarda vatana millete aileye ve dinimize hayırlı bir çocuk yetiştirmek epeyce zor bir hal almıştır. Haramın çoğaldığı kötü yolların kolay bulunabilir olduğu bu dönemlerde hem kendimize hemde evlatlarımıza çeki düzen verebilmek epeyce zorlaşmıştır. Bu dönemde hayırlı evlatlar yetiştirebilmek ve onları hem vatanımıza milletimize hem de islam dinine hizmetkar yapabilmek için şüphesiz ki islam dinine yönelmek ve yöneltmek gerekmektedir. Hem evlatlarımızın anne ve babalarına karşı görevlerini bildirmek hem de isyan etmemelerini sağlamak için evvela dini eğitimlerini kalifiye bir şekilde vermek gerekir.

Yüce dinimiz İslam evlatların, anne ve babalarına karşı görevlerine yerine getirmemeleri, onların kalplerini kırmaları ve rencide etmeleri hususunda bizleri şiddetle uyarmıştır. Çünkü bu olumsuz durumlar anne ve babaya isyan etmek anlamına gelmektedir ve Anne babaya isyan etmek büyük günahlardandır. Bu günahı işleyen kişi, hem Allah’tan tövbe etmeli ve bir daha bu hataya düşmemeli hem de anne-babasından helallik almalı, gönüllerini hoş edip kalplerini razı etmeli ve gerekli hizmetlerini görmelidir, Tüm bu görevlerimizi yerine getirdikten sonra söz dinlemeyen evlat için okunacak dualar nelerdir? hep beraber inceleyelim.

“Rabbin şöyle emretti: Sadece Allah’a ibadet edeceksiniz. Ana ve babanıza iyi davranacaksınız. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara ‘Of!..’ bile deme! Onları azarlama! Onlara saygıyla hitap et! Onlara merhamet ederek tevâzu kanadlarını aç da ‘Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl şefkatle büyüttülerse, sen de onlara öyle merhamet et.’ de!” 

(İsrâ, 17/23-24)

Söz dinlemeyen evlat için okunacak dua var mıdır?

İlk etapta Yüce Rabbimiz’den bize vereceği evlatların hayırlı olması için el açmalı ve dua etmeliyiz. Ve aşağıda yer alan ayetleri dualarımıza ekleyerek yüce rabbimizden niyazda bulunmalıyız.

“..Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”

(Furkan, 25/74.)

“…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.”

Anlamı: “…Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben Sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.“

 (A’raf,7/189.)

“…Rabbi heb lî mines sâlihîn.”

Anlamı: “Rabbimiz bize salih evlat ver.” 

(Saffat, 37/100)

“Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak Sen’sin.” 

(Bakara Sûresi 128)

Ekstra bilgi için Tıklayınız:
Allah edilen tüm duaları kabul eder mi?
Sıkıntılardan kurtulmak için ne yapmalı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir