Setri Avret – Avret Mahalli Nedir ?

Setri Avret nedir ?Avret Mahalli Neresidir? Setri Avret ne zaman farz oldu ?

Setri avret; Namazda ve namaz dışında dinen örtülmesi gereken yerleri örtme anlamında kullanılan bir terimdir. Setri avret farzdır.

Mükellef olan insanın açması ve başkasına göstermesi haram olan yerlerine Avret mahalli denir. Erkeğin ve kadının avret mahallini kapatması gerektiği, hicretin üçüncü senesinde gelen, “Ahzâb” ve beşinci senesinde gelen “Nûr” surelerinde bize bildirildi. Hanefi ve Şâfiye göre erkeklerin avret mahalli, göbekten diz altına kadardır. Şafide göbek, hanefîide ise diz avret mahallinden sayılmaktadır. Buralar açık şekilde kılınan namaz kabul olmamaktadır. Namaz kılarken kolları, başı örtmek varsa uzun cübbe ve çorap giymek erkeklere sünnet açık kılmaları ise mekruhtur. Kadınlarda ise elleri ve yüzü hariç her yeri buna bilekleri, sarkan saçları ve ayaklarının altıda dahil olmak üzere avret mahallidir. Fakat ellerinin üstünün avret mahalli olmadığı da bir çok kitapta yazılmıştır. Kadınların ayaklarına avret değildir diyen alimler olsa da bu alimler namazda örtmesi ve sokakta örtmeleri gerektiğini belirtmektedir (mekruh denilmektedir).

İbni abidin (R.A.) diyor ki avret yerlerini örtmek hem namazda hemde namaz dışında farzdır. Kadınların ayakları namazda avret mahalli değildir diyenler de bulunmaktadır. Bu alimler aynı zamanda, namazda örtmesi sünnet, açması mekruhtur dedi. Aynı zamanda sarkan saçın da, ayak gibi olduğu ‘Kâdîhân’ da yazılıdır. Erkeğin veya kadının avret mahallerinden herhangi birinin dörtte biri, bir rükun açık kalırsa, namaz bozulur. Azı açılırsa bozulmaz. Namazı mekruh olur. Örnek olarak, kadının ayağının 4te biri açık ise namazı sahih olmaz. Kendisi açarsa hemen bozulur.(Umdet-ül-islâm) da şöyle denilmektedir. Kadının topuk kemiği, bileği, boynu veya saçı açık olarak kıldığı namazı kabul olmaz. İnce olup vücut hatlarının şeklini gösteren ince kumaş, yok demektir.” Şafide kadının iki elinden ve yüzünden başka her yeri her zaman avrettir. 

İpek ile örtünmenin dinizmizdeki yeri

İbni Âbidîn (r.a) , (Redd-ül-muhtâr) da buyuruyor ki: “Avret yerini örtmek, namazda da, namaz dışında da farzdır. İpek ve çalınmış kumaşla örtülü olarak namaz kılmak tahrimen mekruhtur.” Örtünmek için birşey bulamayan erkeğin ipek bulunca ipekle örtünmesi gereklidir. Yalnız başına kılarken bile farzdır. Temiz elbisesi bulunan kimsenin karanlıkta yalnızken dahi çıplak kılması caiz değildir. Kadınların namaz dışında yalnız iken diz ve göbek arasını örtmeleri farzdır. Sırtını karnını örtmesi vacip diğer yerlerini örtmesi ise edeptir. Evde yalnız iken baş açık bir şekilde dolaşılabilir. Görünmesi caiz olan onsekiz erkek yanında ince baş örtüsü örtmeleri daha iyidir.
Kadınların yalnız iken avret yerini sadece özür ile açabilirler (Wc gibi).

Okumak için TIKLAYINIZ : Tesettür ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

Örtünen Elbise Kirli ise ?

Namaz dışında, necasetli elbise ile de örtünülebilir. El-fıkh-u-alel-mezâhibil-erbe’a da diyor ki, “Erkeklerin ve kadınların namazda örtmeleri farz olan ve erkeklerin erkeklere ve kadınlara ve kadınların mahremlerine göstermeleri yasak (haram) olan yerleri, dört mezhepte de aynı değildir. Fakat, kadınların yüzlerinden ve avuç içlerinden başka yerlerini yabancı erkeklere ve müslimân olmıyan kadınlara göstermeleri ve bunların bakmaları üç mezhebde de harâmdır. Ancak, şâfi’îde, fitneye sebeb olacağı düşünüldüğü zaman, yüzü ve elleri de, yabancı erkekler arasında avret olur.”


(El-fıkh-u-alel-mezâhibil-erbe’a)

Kadınların Avret Mahalline ve kendine şehvetle bakılması

Kadınların, yabancı erkeklere yalnız yüzünü ve avuçlarını açması caizse de, erkeklerin, müslüman yada kafir farketmeksizin yabancı kadınların yüzlerine ve avuçlarına şehvet ile bakması caiz değildir. Kadınların bakması caiz olan yerlerine, mesela yabancı kadınların yüzlerine, avuçlarına ve avret yerlerinin resimlerine ve konuşan çocukların avret yerlerine, sebepsiz olarak şehvetsiz bakmak mekruhtur. Konuşmaya başlamamış olan küçük çocukların avret mahalli, yalnız sev’eteyndir. Erkek çocukların, on yaşına kadar, kızların ise, gösterişli oluncaya kadar galîz avretlerine, bundan sonra, bütün avret yerlerine bakmak câiz değildir. Hayvanların avret mahalli yokdur. Oğlanların yüzüne şehvet ile bakmak da harâm olup, şehvetsiz bakmak, güzel olsalar da olan güzel oğlanı, babası, kendi evine, terbiyesi altına alır.

“Mecma’ul-enhür” ün ikinci cildinde şöyle buyrulmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v) “Yabancı kadınların yüzlerine şehvet ile bakanların gözlerine, kıyâmet günü erimiş kızgın kurşun dökülecektir”. Nûr sûresi, otuzuncu âyetinde meâlen şöyle buyrulmaktadır: “Ey Resûlüm “sallallahü aleyhi ve sellem” ! Mü’minlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! İmânı olan kadınlara da söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haram işlemekten korusunlar!.” (Rıyâd-un-nâsıhîn) de diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vedâ’ haccında, “Yabancı kadına şehvet ile bakan bir kimsenin gözleri ateşle doldurulup, sonra Cehenneme atılacakdır. Yabancı kadın ile tokalaşanın kolları ensesinden bağlanıp, Cehenneme sokulacaktır. Yabancı kadın ile, gereksiz yere şehvet ile konuşanlar, her kelimesi için, bin sene Cehennemde kalacaktır” diye buyurdu. Bir hadis-i şerîfde buyurdu ki: “Komşu kadına ve arkadaşların kadınlarına şehvet ile bakmak, yabancı kadınlara bakmaktan on kat dahâ günâhtır.

Evli kadınlara bakmak kızlara bakmaktan daha günahtır.

Evli bir kadına bak genç bir kıza bakmaktan bin kat daha günahtır ki zina günahları da böyledir”. (Berîka) kitabında diyor ki, “Üç şey, göze cila verir: Yeşilliğe, akar suya ve güzel yüze bakmak” ve “Üç şey gözü kuvvetlendirir. Sürme çekmek, yeşilliğe ve güzel yüze bakmak” hadis-i şerifleri, bakması halal olan kimselere bakmanın faydasını bildirmektedir. Yoksa, yabancı kadınlara, kızlara bakmak, gözü zayıflatır ve kalbi karartır. Hakim, Beyheki ve Ebû Dâvüd bildiriyorlar ki, Ebû Ümamenin (r.a) bildirdiği hadis-i merfu’da, “Yabancı bir kızı görüp de, Allahu tealanın azabından korkarak, başını ondan çeviren kimseye Allahu teala ibadetlerin tadını duyurur” buyruldu. İlk görmesi affolunur. Bir hadis-i şerifte, (Allah için yapılan cihatta düşmanı gözleyen veya Allah korkusundan ağlayan veya haramlara bakmayan gözler, kıyamette Cehennem ateşini görmeyeceklerdir” buyruldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir