Ruh çağırma var mıdır? Ruh çağırma gerçek midir?

Günümüzde popüler olan ruh çağırma olayı haliyle internette en çok arananlar arasına girmeyi başardı. Bu konu üzerinde araştıranlar ilk etapta Ruh çağırma var mıdır? Ruh çağırma gerçek midir? sorularının yanıtlarını aramaktadır. Gelin hep beraber inceleyelim..

Ruh çağırma modası Batı’ya özenmenin bir sonucu olarak bize gelmiştir. Bununla uğraşan kimseler genellikle İslâm’ı bilmeyen, inancı zayıf kimselerdir. Ruh çağırdıklarını iddia edenler, açıkça insanları değişik şekillerde aldatmaktadırlar.

Ruh çağırma olaylarında en yaygın olanı şudur: Medyum, yani ruh çağıran kişi bir masa üstüne birkaç fincan dizer ve birtakım harfler serer. Güya, çağıracağı ruhun ismini söyler. Biraz sonra fincanda kımıldamalar başlar, masadan “Tak, tak” sesleri yükselir. Bu arada, harfler sağa sola doğru hareket eder. Harflerin kımıldamalarından sözde ruhun sorulara cevap verdiğine inanılarak cevapların belirlenmesine çalışılır.

Peki bu olayın gerçekten ruhlarla bir ilişkisi var mıdır? Medyumların çağırıp konuştuklarını iddia ettikleri, gerçekten ölmüş insanların ruhları mıdır Eğer bunlar, ölmüş insanların ruhları değilse, masaya vurarak ses çıkaranlar kimlerdir?

Ruh çağırma var mıdır ?

Bu olayın ruhlarla kesinlikle bir ilişkisi yoktur. Ancak cinlerle bir ilişkisi olduğu söylenebilir. hâliyle bu ses ve hareketleri de çıkaranların cinler olduğu söylenebilir. Aslında Bu olaya “ruh çağırma” değil de “cin çağırma’ dense daha doğru olur. Çünkü bu bir cin çağırma olayıdır. İsra Suresi, 85. ayetinde, “Ruh Allah’ın emrindendir.” buyurulmaktadır. Ayet-i kerimede apaçık olarak, insan ruhunun, Allah’ın emrinden geldiği bildirilmektedir. Emr-i İlahi’den gelen bir ruha, hangi kuvvet tesir edebilir ve onda tasarruf sahibi olabilir?

Allah Rasulu, Bedir savaşında öldürülen müşriklerin bir kuyuya atılmalarını emretmiş, sonra da kuyunun yanıbaşına gelerek “Ey falan oğlu falan!” diyerek isimleriyle kendilerine hitap edip dedi ki:
“Rabbinizin vaadettiklerinin gerçek olduğunu gördünüz mü?” Ben Rabbimin bana vaadettiklerinin gerçek olduğunu gördüm?”
Bunun üzerine Hz.Ömer kendisine, “Ey Allah’ın Rasulu, kokuşmuş ve leş haline gelmiş kimselere mi hitap ediyorsunuz?” demiş Peygamber Efendimiz de ona şu cevabı vermişti:
“Söylediklerimi siz onlardan daha iyi duyuyor değilsiniz. Ancak onlar,bu söylediklerime cevap veremiyorlar.” (Müslim, Cenaze 26)

Bu  ruhlar, kâinat içinde en derin ruhi duyarlılığa sahip olan peygamber efendimize cevap veremediğine göre, nasıl olur da medyum  insanlara cevap versin?

Ruh çağırmanın meleklerle ilgiisi var mıdır?

Ikinci bir ihtimal : Bu olayın meleklerle bir ilgisi var mıdır? Kesinlikle yoktur. Çünkü bunlar yalancı, çelişkili haber veren, gayptan haber vermeye yeltenen ve kendilerine insan isimleri takan şeylerdir. Bunlar melek olamazlar. Melekler yalan söylemez, gayptan haber veremez. Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Melekler,Allah’ın sözünün önüne geçmezler. Hep O’nun emri ile hareket ederler.

(Enbiya suresi 27)

Ekstra bilgi için : Hayırlı iş için büyü yaptırmak günah mıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir