Ölüleri dirilten Peygamber kimdir ?

Değerli takipçilerimiz bu yazımızda tarafımıza gelen Ölüleri dirilten Peygamber kimdir ? Ölülerin diriltilmeyeceği Kuran-ı Kerimde geçerken, Hz. İsa (a.s.) ölüleri nasıl diriltmiştir? sorusunun yanıtını inceleyeceğiz.

Öncelikle ölüm ruhun bu dünyayı terk ederek ebedi aleme göç etmesi demektir. Ölen kişilerin bir daha asla yer yüzüne dönmeyeceği Enbiya suresi 95. ayet ve Yasin suresi 31. ayette bildirilmiştir.

Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?

Yasin Suresi 31. ayet

Konuyla alakalı olarak Kuran-ı Kerim’ de öldükten sonra hiç kimsenin bir daha dünyaya gelme durumunun söz konusu olmadığı görülmektedir. Fakat bir mucize ve keramet sonucunda dirilmek bir istisnadır. Bu dirilme yaşamın idame etmesi ve sınava tekrardan tabi olunması için değil bir mucize veya keramet eseri olarak dirilmedir. Bu dirilmeler ardından tekrardan ölüm gerçekleştiği görülmektedir. Buna örnek verecek olursak;

Öldükten sonra dirilen olmuş mudur?

Zeyd ibni Hârice, vefat ettikten sonra etrafında kadınlar ağlarken, birden “Ensıtû, ensıtû / Susunuz, susunuz.” deyip, fasih bir dil ile, “Muhammedün Resulullah; esselâmü aleyke yâ Resulallah.” diyerek bir miktar konuşup vefat eder. (bk. Beyhakî, Heysemî, Zevaid, 5/179,180; İbn Kesir, el-Bidaye, 5/156-57)

Bu ölülerin diriltilmesi bir mucizenin varlığını göstermek ise bu mucize sonrası tekrar ölüm gerçekleşir. Ashab-ı Kehf de uyandıktan kısa bir süre sonra, Ölülerin kıyâmette diriltilerek hesap için mahşerde toplanacağını insanlara gösterdikten sonra tekrar ölmüşler.

Nitekim Hz. Peygamber (asm)’ın gösterdiği ölülerin diriltilmesiyle ilgili mucizelerden de anlıyoruz ki, bunlar mucizeden hemen sonra vefat etmişlerdir. (bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1/320; Hafâcî, Şerhu’ş-Şifâ, 3/106; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 6/157-158)

Bu olaylar Alemlerin Rabbi olan Yüce Allahımızın kudretini, Ölülerin kıyâmette diriltilerek hesap için mahşerde toplanacağını, aynı zamanda mucizlerin Ölüleri dirilten Peygamber ‘in doğruluğunu ve bizlerin imanının kuvvetlendirmek adına birer delil olduğunu göstermektedir. Bu tip olaylar istisnai olduğu için bu dünyada dirilmenin bu istisnalar hariç mümkün olmadığı gerçeğini değiştirmemektedir.

İlave Bilgi :
Öldükten sonra başka bedende dirilmek diye birşey var mıdır?
Son nefesinde müslüman olan cennete mi gider?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir