Ölü yanında bağırarak ağlamanın günahı var mıdır ?

Ölü yanında ağlamanın herhangi bir sakıncası yoktur. Fakat Ölünün yanında sabırlı olabilmek çok faziletlidir. Ölü için ağlayıcı tutmak ise ‘haramdır’.

“Ancak sabredenlerin mükafatı hesapsız verilir”

Zümer Suresi 10.Ayet

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: ” Ağlayıcı ve çevresindeki dinleyiciler üzerine Allahın meleklerinin ve büyün insanların laneti olsun.

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
” Ağlayıcı ve çevresindeki dinleyiciler üzerine Allahın meleklerinin ve bütün insanların laneti olsun.”
Buradan anlaşıldığı üzere Ağlayıcı tutmak büyük günahtır. ve Peygamber efendimiz lanet etmiştir.

Resulüllah (s.a.v.) oğlu ibrahim vefat edince gözüncen yaş akar ve bunun üzerine
Abdurrahman b. Avf şöyle dedi:
-“Ya Resulüllah bizi ağlamaktan men etmiştin?”
Bunun üzerine Allahın Resulü şöyle buyurdu:
-“Ancak size iki ahmak ve facir sesi yasak ettim. Biri teganni ile ölü ardından ağıtlı sestirki o oyundur, oyuncaktır. Şeytanın çalgısıdır. Diğeride yüzü yolmak yakayı yırtmak sureti ile sesli ağlamaktır. Buda şeytanın sesidir. ancak benim bu ağlmamam bir rahmettir. allahu Teala merhametli kullarının kalbine yerleştirir.”
Daha sonra şöyle buyurur.
-“Kalp mahzun olur. Göz ağlar. Bunun için Rabbin darılacağını söyleyemeyiz.”
(Tenbihül Gafilin sahife 876)

Ölüm bir son değil başlangıçtır!

“Hiç şüphesiz, göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O, diriltir de, öldürür de. Size O’ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. “

Tevbe Suresi /116. Ayet

Ölüm ardından isyan etmemek hepimizin yaradana döndürüleceğini unutmamak gerekmektedir. Ayrıca bağırarak kendini parçalayarak ölü yanında ağlamak doğru değildir. Aşağıdaki ayeti kerimede de Ölümün Allahtan geldiği tarafımıza bildirilmiştir.

Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez.

Vakia Suresi /60. ayet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir