Öldükten sonra başka bedende dirilmek diye birşey var mıdır?

Değerli takipçilerimiz bu yazımızda adı reenkarnasyon olarak ta geçen inanışın islamiyette yeri var mıdır? böyle bir şey mümkün müdür sorularının yanıtlarını inceleyeceğiz. Öldükten sonra başka bedende dirilmek diye birşey var mıdır?

İslamda öldükten sonra başka bedende dirilmek (reenkarnasyon) yeri var mıdır?

Kur’ân’ın ve Hadisin verdiği haberler bu hayatın ve ahiret hayatının gerçekliğini apaçık gösterirken, bir yandan da, dünya ile ahiret arasında veya dışında başka bir hayatın söz konusu olmadığını da aynı açıklıkla ortaya koymakta ve başka türlü yorumlara kapıyı kesin bir şekilde kapatmaktadır.
Mesela şu âyet, insanın hem ilk olarak topraktan yaratılışını, hem de daha sonra cansız maddelerden inşa edilen bedenine can verilişini hatırlattıktan sonra, ölümü ve tekrar dirilmeyi zikreder ve bu macerayı Allah’ın huzurunda noktalar:

﴾28﴿ Siz cansız iken size hayat veren Allah’ı nasıl inkâr edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir.En sonunda O’na döndürüleceksiniz.

Bakara suresi 28. Ayeti kerime

Başka bir âyet ise, bu manayı daha net ifadelerle açar ve insanın macerasını
(1) Toprak hali,
(2) ilk yaratılış,
(3) tekrar toprağa girme ve
(4) öldükten sonra diriliş olmak üzere dört aşama halinde özetler:

(Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.

Taha Suresi 55. Ayeti

Kur’an’ın çizdiği bu net tabloya rağmen, reenkarnasyon gibi bazı batıl inanışları Islam ümmeti içine sokmak isteyenler görülebilmektedir. Bu inanışlann esasında ise, “gerek tekamül amaçlı, gerek ödül ve ceza olarak, gerekse daha başka sebeplerle ruhların bir bedenden diğer bedene geçtiği ve bu şekilde defalarca dünyaya geldiği” düşüncesi vardır. Böyle düşünce ve inanışların ise akla uygun tarafı bulunmadığı gibi, dine uygun tarafı da yoktur.

Kuran veya hadislerde reenkarnasyon ile ilgili bilgi verildi mi?

1. Ne Kur’ân, ne de Hz. Peygamber, bize hiçbir zaman böyle bir haber vermemiştir. Oysa gayb alemine ait haberler için bizim kaynağımız bu ikisinden ibarettir.

2. Üstü kapalı ifadelerden birtakım imalar çıkararak böyle inanışlara Kur’ân’dan ve Hadisten delil getirmeye çalışmak da anlamsızdır. Çünkü inanca dair konular Kur’an ve Hadiste belirsiz yada anlaşılamaz bırakılmaz, iyice ve tekrar tekrar açıklanır., Yukarıdaki izahlardan da anlaşılacağı gibi, Kur’an’ın bu konuda tekrarla açıkladığı şey, İslamda böyle bir inanışa açık kapı bulunmadığı gerçeğidir.

3.Kuranı Kerim ve Hadisler, öldükten sonra başka bedende dirilmek gibi bir olayın mümkün olacağı gibi bir haberi bize vermediği gibi, bunun aksine, yani bu dünyaya asla ikinci bir dönüşün olmadığını haber vermiştir.

Harici bilgi için Tıklayınız : Ölüleri dirilten Peygamber kimdir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir