Nazar nedir ? Nazar için hangi dualar okunur ?

Nazar nedir ? Nazar için hangi dualar okunur ? Sorularının yanıtlarını beraber yanıtlayalım. Nazar yani kelime anlamıyla göz değmesi bir şeye imrenerek bakılması sonucu gelen musibetlere denmektedir. Nazarın kesinliği ayet ve sahih hadislerle sabittir. Peygamber efendimiz döneminde de var olan bu durum Kalem suresinin 51. ayeti kerimesinde geçmektedir.

Peygamber efendimizin döneminde nazar değen bir kimse var idi. bir deveye bakıp bunun gibi bir deve hiç görmedim demesiyle birlikte, deve yere düşer hastalanırdı. Gayri müslimler bu adamı bulup Peygamber efendimize nazar değdirmek üzere bakması ve öldürmesi için bu adamı bulmuşlardır. Allahu teala ise Peygamber efendimizi (s.a.v.) bu kişinin nazarının korumuş ve Kalem suresinde ki 51. ayeti kerime inmiştir.

O inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) «Hiç şüphe yok o bir delidir» derler.

Kalem suresi 51. âyeti

Nazar ile ilgili hadisler ise şöyledir:

Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar. 

[İbni Adiy]

Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez. 

[Beyheki, İbni Sünni]

Nazar için hangi dualar okunur ?

Nazar için hangi dualar okunur bakalım;
Peygamberimizin (asm) göz değmesi ve nazar karşısında korunmak için neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

“Resulullah (a.s.m.) ‘Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım.’ gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir. 

Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir. Alimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51 52. ayetlerini (nazar ayetleri) okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Nazar Duası Türkçe :

“Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).” (Kalem Suresi 51-52)

Nazar Duası Anlamı:

“Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.” (Kalem Suresi 51-52)

Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

Ayetel Kürsi Anlamı Önemi Okunuşu Fazileti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir