Namazda en ön safta bulunmanın fazileti

Toplumca cemaatle kılınan namazda en ön safta kılmanın daha faziletli olduğunun bilincindeyiz. Bununla alakalı Peygamber efendimiz (s.a.v.) ‘ de şöyle buyurmuştur :
“Şüphesiz Allâh, rahmeti imamın üzerine erdirir. Sonra imamdan, imamın arkasındakine sonra sağ taraftakilere sonra sol taraftakilere; sonra ikinci safa geçer.”

Bu hadisi şeriftende anlayacağımız üzere erkekler için en faziletli olanı en ön saftır. Daha sonrasında ise birinci safın arkası en faziletli olanıdır. Fakat imamın arkasında namaz kılmak konusunda da ‘Şamil İslam Ansiklopedisinde’ şöyle denilmektedir.
“Ancak imamın arkasını âlim kişilere bırakmak efdaldir. “

Kadınlarda ise tam tersi bir durum sözkonusudur. Kadınların en arka safta namaz kılmalarının daha faziletli olduğu Resulullah efendimizin hadislerinde bildirilmiştir. İşte Erkekler için en önde kadınlar için ise en arkada namaz kılmanın daha faziletli olduğunu bildiren o hadisler şöyledir:

En ön safın faziletini anlatan hadisler

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı birinci saftır. En kötüsü de en son saftır. Kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı en son saftır, en kötüsü de en öndekidir.” (Müslim, Salat 132, (440); Ebu Davud, Salat 98, (678); Tirmizi, Salat 166, (224); Nesai, İmamet 32, (2, 93) 

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer birinci safta ne olduğunu bilseydiniz, mutlaka kur’a çekilirdi.”

(Müslim, Salat 131, (439) 

Taberânî’nin İbn Abbâs’dan rivayet ettiği bir hadiste Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

“Kim birisine eziyet etme korkusuyla ön safa geçmekten vazgeçerse, Allâh ona birinci saffın faziletini kat kat ihsan eder.”

(Heytemî, Mecmeüz-Zevâid, II, 95.) 

Ebu Saîd el-Hudrî’den rivayet edildiğine göre, Resülullah (s.a.) ashabında (birinci saftan) geri durma meyli görmüştü de onlara şöyle buyurmuştur:

“İlerleyin ve bana uyun! Sizden sonrakiler de size uysunlar. Bir kavim gerileye gerileye nihayet Allâh kendilerini geri bırakır” (Buhârî, ezan 68; Müslim, salat 130; Nesâî, imame 17; ibn Mâce, ikâme 45; Ahmed b. Hanbd, IV, 19, 34, 45.)


  Erkekler için en faziletli saf birinci saftır. Ondan sonra sırasıyla birinci safa yakın olan saflar gelir. Kadınlar için de en faziletli saf son saftır. Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Şüphesiz Allâh, rahmeti imamın üzerine erdirir. Sonra imamdan, imamın arkasındakine sonra sağ taraftakilere sonra sol taraftakilere; sonra ikinci safa geçer” buyurmuştur. Bir başka hadislerinde de; “İmamın arkasında namaz kılana yüz namaz sevabı, sağ tarafdakine yetmiş beş namaz sevabı; öteki safdakilere yirmi beş namaz sevabı yazılır” buyurmuştur.

Âişe (r.a.)’dan; demiştir ki:
Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu:

“Bir kavim birinci saftan geri durmaya devam ederse Allâh da onları ateşte(n çıkarmayı) geciktirir.”

(Beyhakî, es-Sünenu’l-kubrâ, III, 103.) 

Bu hadisi şeriflerden anlayacağımız üzere, en ön safta kılınan namazda fazilet çok yüksektir. Bu sebeple özellikle en ön safta kılmayı tercih etmeliyiz. Allah rızasını kazanan kullarından olabilmeyi nasip etsin. (Amin) Selam ve dua ile…

İlave bilgi için Tıklayınız:
Pijamayla yada eşofmanla namaz kılmak günah mıdır?
Namazda İşaret Parmağını Kaldırmak
Kaza namazları olan kişilerin sünnet namazları yada nafile namazlar kılabilir mi?
Cuma namazının önemi nedir? Cuma namazında konuşmak günah mıdır?
Namaz bozulabilir durumlar nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir