Müslümanlar ahirette 73 bölüme ayrılacaktır.

Bu mektup Mekrubat’ta yer almaktadır. Molla İbrâhîm için yazılmışdır. Ümmetin yetmiş üç fırkaya (kısıma) ayrılacağını bildiren hadis-i şerifi açıklamaktadır:

Hadis-i şerifte bu ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılacağı, bunlardan yetmiş iki fırkanın Cehenneme gidecekleri bildirildi. Bu hadîs-i şerîf, yetmiş iki fırkanın Cehennem ateşinde azap göreceklerini bildiriyor. Cehennemde sonsuz kalacaklarını bildirmiyor. Cehennem ateşinde sonsuz azapta kalmak, imanı olmayanlar içindir. Yani kafirler içindir. Yetmiş iki fırka, i’tikâdları bozuk olduğu için Cehenneme girecekler ve i’tikâdlarının bozukluğu kadar yanacaklardır. Yetmiş üçüncü olan bir fırkanın i’tikâdı bozuk olmadığı için, Cehennem ateşinden kurtulacaklardır. Bu bir fırkada bulunanlar arasında kötü iş yapmış olanlar varsa ve bu kötü işleri tevbe ve istiğfar ile veya şefaat ile af olunmadı ise, bunların da günahları kadar Cehennemde yanmaları caizdir.

Yetmiş iki fırkada olanların hepsi Cehenneme girecektir. Fakat hiçbiri Cehennemde sonsuz kalmayacaktır. Bir fırkada bulunanların hepsi Cehenneme girmeyecektir. Bunlardan yalnız kötü iş yapanlar Cehenneme girecektir. Cehenneme girecekleri bildirilmiş olan yetmiş iki (Bid’at fırkaları), (Ehl-i kıble) oldukları için, bunların hepsine kafir dememelidir. Fakat bunların, dinde inanması zaruri lazım olan şeylere inanmayanları ve (Ahkâm-ı islâmiyye)den her müslümanın duyduğu, bildiği şeyleri te’vîlini bilmeden red edenleri kafir olur. (Ehl-i sünnet) alimleri bildiriyor ki, (Bir müslümanın bir sözünden veya bir işinden yüz şey anlaşılsa, bunlardan doksan dokuzu küfre sebep olsa ve biri müslümân olduğunu gösterse, bu bir şeyi anlamak, onu küfürden kurtarmak lazımdır). Her şeyin doğrusunu Allahu teala bilir. En sağlam söz Onun sözüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir