Kuran’a göre erkekler kadınları dövebilir mi?

Kuran’ı Kerim’de erkeklerin kadınları dövebileceğine dair bir hükum yoktur. Tek istisna Nisa suresinin 34. ayeti kerimesidir. Kimileri Nisa suresindeki (Yine de, uslanmaz iseler, hafif dövün!) kısmını öne sürerek, “Kuranda erkeğin kadını dövebileceği yazmaktadır” diyerek dine saldırmaktadır. Erkekler kadınları dövebilir mi ? Nisa suresi 34. ayetinde ne yazmaktadır? Hep beraber okuyalım.

Kuran’a göre erkekler kadınları dövebilir mi?

Nisa Suresi 34. Ayeti şöyle buyurmaktadır:

(Erkekler, kadınlar üzerine hâkimdir [aile reisidir]. Çünkü Allahü teâlâ, bazı kullarını, bazı hususlarda bazısından üstün yaratmıştır. Hem de erkekler, kendi mallarını, onlar için sarf ederler. Kadınların iyileri, Allahü teâlâya itaat eder ve kocalarının haklarını gözetirler. Kocaları hazır olmadıkları zaman, onların namuslarını ve mallarını, Allah’ın yardımıyla korurlar. Hıyanet etmesinden korktuğunuz kadınlara, karı koca haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasihat edin, onları yatağınızdan ayırın. Yine de, uslanmaz iseler, hafif dövün! Uslanırlarsa, onları üzecek şey yapmayın, kendilerini incitecek bahane aramayın.)

[Nisa 34]

Bu ayetten anlayacağımız üzere kesinlikle erkeklere kadınlarınızı dövün şeklinde bir hüküm verilmemiştir. Namusunuza malınıza hainlik eden kadınlara üç aşamada ceza verebilirsiniz diye buyrulmaktadır. İhanet etmesinden korktuğunuz kadınlara, karı koca haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasihat edin, diye buyrulmaktadır. Bu nasihatler sonucu eğer kadınlarınız doğru yola yönelmez ise yataklarınızı bir müddet ayırın denilmektedir. Yatakları ayırmadaki gaye aradaki sinirin geçmesi için olduğu söylenmektedir. Eğer yataklarınızı ayırmakta fayda etmezse kadınlarınızı hafifçe dövün buyrulmaktadır.Buradaki dövün kelimesi önünde hafifçe ibaresini göz ardı etmemek gerekir.

Yalnız burada dikkat çekilmesi gereken en önemli nokta da mala ve namusa hıyanet etmeyen kadınları dövmek kesinliklikle tavsiye edilmemiştir. Görülüyor ki, mala ve namusa hıyanet etmeyen kadınları dövmek değil, onları hiçbir suretle üzmek caiz değildir. Yine Nisa suresinde buyrulmaktadır ki ;

“Kadınlarla iyi geçinin.”

(Nisâ, 4/19)

Kadınlarınıza onları sevdiğinizi söyleyin

Alemlerin Rabbi Yüce Allahın erkeklere olan emrine göre onlarla iyi geçinmek tatlı söz söylemek gerekmektedir. Bu erkeğin kadına karşı olan vazifelerinde de yazmaktadır. Sebepsizce kadının dövülmesi Yüce Allahın bizlere olan emanetine ihanet etmek demektir. Peygamber efendimizde bu konuyla alakalı olarak bir hadisi şerifte “Kadınlarını döven o kimseler, sizin hayırlınız değildir.” buyurdular.

“Birçok kadın Muhammed ailesine gelerek kocalarını şikâyet ediyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz : “Kadınlarını döven o kimseler, sizin hayırlınız değildir.”

(Ebû Dâvûd, Nikâh 42. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 51)

Ek Bilgi
Erkeğin kadına karşı olan vazifeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir