Kötülüğe sessiz kalmak günah mıdır?

İyilik ve Kötülük . Birbirine zıt bu iki kelime karşısında da müslümanlar olarak zıt duruşlar sergilememiz gerekmektedir. Yani iyiliğe yardımcı olmak kötülüğe ise mani olmak gerekir. Dinimizde her vakit iyiliği emretmeyi iyiliğe vesile olmayı kötülüğe ise karşı durmayı emretmiştir. Hz. Ali de şayet bir zulm karşısında önlemeye gücünüz yetmezse duyurun demiştir.
Bir hadisi şerifte de iyilikle alakalı olarak şöyle buyrulmaktadır. “Bir müslümanı sevindiren, beni sevindirmiş olur.” [Ebuşşeyh] Gelin hep beraber kötülüğe sessiz kalmak günah mıdır? sorusunun yanıtını inceleyelim

Kötülüğe sessiz kalmak günah mıdır?

Ömer b. Abdülaziz şöyle demiştir.
Allahu Teala belli bir zümrenin hatalı amelleri sebebi ile bütün haşka azap etmez. Ancal açıktan işlenirde ona engel olmazlarsa o cemaatin tümü azaba hak kazanır.

Allahın Yüşa Peygamere şöyle vahyettiği rivayet edilir.
“Senin kavminin iyilerinden 40.000 kötülerinden de 60.000 kişiyi helak edeceğim.”
Peygamber sordu;
“Ya rabbi şu helak edeceğin kişilerin kötüleri malum, iyilerin ne günahı var ?”
Bunun üstüne Cenabı Allah
“O kötülere benim gazabıma uyarak kızmadılar. Onlara engel olmadılar. Onlarla birlikte yiyip içtiler!” diye buyurdu

Ebu Hüreyre (r.a.) Resullullahtan naklen şu şekilde anlatıyor;
“Siz yapmamış bile olsanız iyiliği emredin. Siz sakınmamış olsanız dahi kötülüğü yasak ediniz.”

Buradan anlaşılıyorki Bir kimse iyiliği emrediyor kötülüğüde yasaklıyorsa o hayrın anahtarı şerrin de kilididir. Anlatılan bu vasıflar gerçek müminlerin özelliğidir.

Allahın en sevdiği işlerden birisi de iyiliği emretmek kötülüğü yasaklatmaktır.

Said Karade’nin şöyle dediği anlatılıyor;

Resulüllah (s.a.v) Mekkede idi ona birisi geldi ve aynen şöyle söyledi.
“Resullullah olduğunu söyleyen sen misin?” dedi
Buna karşılık Resullullah ‘Evet‘ Dedi.
Bundan sonra o zat sordu. “Amellerin hangisi Allaha daha sevimli gelir.?”
Resullullah: “Allaha iman
. “Sonra ?”
Resullullah: “Akraba ziyareti
. “Sonra ?”
.Resullullah: “İyiliği Emretmek kötülükten sakındırmak.
. “Peki amellerin Allaha karşı en sevimsiz geleni hangisidir ?”
Resullullah: “Allaha şirk koşmak
. “Sonra ?”
Resullullah: “Akrabadan ilişikliği kesmek
. “Sonra ?”
Resullullah: “İyiliği emretmeyi kötülüğü yasak etmeyi bırakmak.” diye buyurdu efendimiz.

Kötülüğü önleme hususunda bazı zatlar şöyle söylemektedir. Kötülüğü elle değiştirmek öncelikle söz sahibi devlet büyüklerine düşer. Dille düzeltmek ilim sahiplerine düşer. O kötü işin kalben düzeltmesini istemek te müslümanlara düşer. Kimin hangi şeye gücü yeterse yerine göre onu yapmak kendisine vacip olur.
Kaynak : Tenbihül Gafilün sahife 93

İlave bilgi için Tıklayınız :
Akraba ziyaretinin önemi nedir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir