Korku ve belayı önlemek için okunacak dualar

Korku ve belayı önlemek için Hadis-i şeriflerde buyruluyorki:

“Bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şey ‘ün fil erdi ve la fissemai ve hüves semi ‘ul alim ’’ duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez. (İbni Mace)

Euzübikelimatillahittammatimin şerri mahaleka  duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez. (Müslim)

Issız bir yerde, bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, “Ey Allah’ın kulları bana yardım edin” desin! Her yerde, sizin görmediğiniz Allah’ın kulları vardır. Korkulu yerde üç kere, Allah’ın kulları, bana yardım edin demelidir.(Taberani)

Allahü teala, Hud 52. ayetinde buyuruyor ki;

”Ey toplumum! Rabbinizden af dileyin, sonra O’na yönelin ki üzerinize göğü bol bol göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın. Günahkarlar olup da Allah’tan yüz çevirmeyin.’’

Hud Suresi 52.

İstiğfar duası

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azim el-kerim, ellezi la ilahe illa hüve’l-hayyü’l-kayyumü ve etubü ileyhi, tevbete abdin zalimin li-nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşura. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidayete lena, innehu, hüve’t-tevvabü’r-rahim.

Anlamı :

Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselam, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’an-ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselam’dır.

Sahabeden Sevban (R.A.) diyor ki: Peygamberimiz (S.A.V.) bir şeyden korktuğu zaman şöyle dua ederdi:

Allahü, Allahü, Rabbi, la üşrikü bihi şey’en. 

(İbn Mace, Dua, 17)

Anlamı:

Allah, Allah, Benim Rabbimdir. O’na hiçbir şeyi ortak koşmam.” 

(İbn Mace, Dua, 17)

Hz. Halid bin Velid (R.A.) bir gün Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) yanına giderek:
Ya Rasulâllah, içimde korku ve sıkıntı var, insanlardan uzaklaşmak istiyorum.” dedi.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) O’na:“Yatacağın zaman bu duayı okursan, o hallerden kurtulursun.”buyurmuştur.

Okunuşu:

Euzü bi kelimatillahi’t-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati’ş-şeytani ve en yahdurun.

Anlamı:

Allah’ın bana kızmasından, kulların kötülüklerinden, şeytanın vesveselerinden ve bana kurduğu tuzaklardan Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.

Korku ve belayı önlemek için okunabilecek Sureler

Korku için okunacak Sureler ise Şunlardır:

  • Fatiha Suresi,
  • Ayetü’l-Kürsi,
  • Felak Suresi,
  • Nas Suresi

İlave Bilgi için Tıklayınız:
Bereket için Okunacak dua Nedir ?
Allah edilen tüm duaları kabul mu eder?
Erken uyanabilmek için edilecek dua
Unutkanlıktan kurtulmak ve zihnin açılması için dua

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir