Kimlerin duası kabul olmaz? Kafirlerin duası kabul olur mu

Usul ve adabına riayet ederek mü’minlerin yaptıkları dualar kabul olur. Müslüman olmayanların usul ve adabuba riayet etse bile duası kabul olmaz. Kimlerin duası kabul olmaz? Kabul olmayan duaları şöyle sıralayabiliriz.

1-Kâfirlerin Duası Kabul Olmaz

Duanın bir ibadet olduğunu diğer yazılarımızda da söylemiştik. Duanın bir ibadet olması sebebiyle kabul olması için iman şarttır. İman olmadan edilen duaların hepsi boşa gider. Bununla alakalı olarak Kuran-ı Kerimde aşağıdaki ayet geçmektedir..

Kâfirlerin duası daima boşa çıkar.”

(Râ’d, 13/14; Mü’min, 40/50)

2-Gafletle Yapılan Dualar Kabul Olmaz

Usul ve adabına riayet etmekten bir kasıtta duanın şuurlu olarak yapılmasıdır. Dediğimiz gibi dua bir ibadettir ve ibadetler ancak bilinçli olarak ve kalpten samimiyetle inanılarak yapılırsa kabul olur. Şuursuzca ve gafletle yapılan dualar boşa gider. Aşağıdaki hadiste gaflet ile ve şuursuz bir şekilde yapılan duaların kabul olmayacağını belirtmektedir.:

“Biliniz ki, Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez.”

(Tirmîzî, De’avât, 66; bk. Hâkim, De’avât, No: 1817, I, 493)

3-Allah’a İsyan Hâlinde Yapılan Dualar Kabul Olmaz

Allah’a isyan halindeyken yada günah işlerken yapılan dualar kabul olmaz. Mesela içki içerken zina yaparken vb. durumlarda (kısacası günah işlerken) yapılan dualar kabul olmaz. Aynı şekilde haram yiyenin duasının da kabul olmadığı aşağıdaki hadiste belirtilmektedir. Sonuçta haram Allahın yasağı olup o yasağı işleyerek Allahtan birşey dilemek çok tezattır. Şu hadis, bu gerçeği ifade etmektedir:

‘Üstü başı dağınık, toz toprak içinde yollara düşen, ellerini göğe açıp ‘Ya Rabbi! Ya Rabbi!’ diye yalvaran, buna karşılık; yediği, içtiği ve giydiği haram olan, haramla beslenen bir insanın duası nasıl kabul edilir?”

(Müslim, Zekât, 65)

4-Kâfirler İçin Yapılan Dualar Kabul Olmaz

Nuh Peygambere kavmi ile birlikte eşi ve bir oğlu da iman etmemişti. Meydana gelen tufanda babasının çağrısına aldırmayan oğlu, gemiye binmemiş, bir dağa sığınır kurtulurum demişti (Hûd, 11/42–43). Buna rağmen Nuh (a.s.), iman etmeyen oğlunun kurtulması için Allah’a şöyle yalvarmıştı:

“Nûh, Rabbine seslendi: ‘Rabbim, dedi, oğlum benim âilemdendir. Senin va’din/sözün elbette haktır ve sen hâkimlerin hâkimisin!”

(Hûd, 11/45)

Bunun üzerine yüce Allah, Nuh Peygambere şöyle seslendi:

“Ey Nûh, dedi, o senin âilenden değildir. Çünkü o sâlih olmayan bir amelin sahibidir. Bilmediğin bir şeyi benden isteme. Sana cahillerden olmamanı öğütlerim!”

(Hûd, 11/46)

Nuh (a.s.), bu ikaz üzerine şöyle dua etti:

“Nuh; ‘Ey Rabbim! Ben bilmediğim bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen, ben hüsrana uğrayanlardan olurum’ diye niyazda bulundu”

(Hûd, 11/47)

Yüce Allah, şu ayette Peygamberin münafıklar için yaptığı af dilemeyi kabul etmeyeceğini bildirmektedir:

“Onlar (münafıklar) için ister af dile, ister dileme, onlar için yetmiş defa af dilesen, yine Allâh onları affetmez. Böyledir, çünkü onlar, Allâh’ı ve elçisini tanımadılar/inkâr ettiler; Allah, yoldan çıkan kavmi doğru yola iletmez.”

(Tevbe, 9/80)

5-Riya Karışan Dualar Kabul Olmaz

Duanın , ihlâs ile yapılması gerekir. İbadetlerin kabul olması için gösterişten uzak olması ihlâs ile yapılması gerekir. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allahımız, ibadetlerin ihlâs ile yapılmasını emretmektedir. İhlâs, ibadetlerin kabul olma şartıdır.

De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) doğrultun. Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.”

(A’râf, 7/29)

Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

(Beyyine, 98/5)

6-Şirk Karışan Dualar Kabul Olmaz

İbadetlerin yalnız Allah’a yapılması gerekir. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allahımız , pek çok ayette duanın, sadece kendisine yapılmasını, kendisi ile birlikte başka ilâhlara dua, ibadet edilmemesini istemektedir. Şu ayetleri örnek olarak zikredebiliriz:

“Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.”

(Kasas, 28/88)

“Mescitler, Allah’a mahsustur. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın.”

(Cin, 72/18)

“(Ey Peygamberim!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam.”

(Cin, 73/20; bk. Mü’minûn, 23/117)

Birinci ayette, başka ilâhlara, ikinci ayette herhangi bir kimseye dua edilmemesi, üçüncü ayette sadece Allah’a dua edilmesi ve O’na hiçbir şeyin ortak koşulmaması emredilmektedir.

7-Günah Bir Fiili İşlemek ve Bir Farzı Terk Etmek İçin Yapılan Dua Kabul Olmaz

Bir günahın işlenmesi veya bir farzın terkedilmesi hususunda edilen dualar kabul görmez. Aynı şekilde haksız yere yapılan dualarda kabul görmezler. Bununla alakalı olarak Aşağıdaki Hadiste bilgi yer almaktadır.

“Zulüm olan bir fiili işlemek veya akrabalık bağlarını koparmak için veya dua ettim de kabul edilmedi demediği sürece Müslümanın duası kabul olur.”

(Ebû Ya’lâ, Zikir ve Dua, 132, No: 2811)

Böylelikle Kimlerin duası kabul olmaz? adlı makalemizin sonuna geldik. İlave Bilgi için Buraya Tıklayabilirsiniz: Allah edilen tüm duaları kabul mu eder?

https://www.ilmihalin.com/allah-edilen-tum-dualari-kabul-mu-eder/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir