Kendini beğenmek günah mıdır?

Peygamber efendimiz en büyük düşmanınız nefsinizdir diye buyurmuştur. Kendini beğenen en büyük düşmanı olan nefsin tuzağına düşmüş demektir. Seleme İbni Ekva’ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse kibirlene kibirlene sonunda zalimler grubuna kaydedilir. Böylece zalimlere verilen ceza ona da verilir. “

Tirmizî, Birr 61


Kendini beğenen kimse bütün iyi güzel davranışları görüp böbürlenen ve eksik taraflarını göremeyen kimsedir. Kendisini beğenen kişi kendi aklına zekasına bilgisine donanımına güvenir. Oysaki bunların hepsi Allahın biz insanlara ikramıdır. Allahın ikramlarını ise kendi malını sanmak tamamiyle bir cahilliktir.

Kasas Suresi 78. Ayet Mealinde şu buyuruluyor.

Kârûn, “Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir” dedi. O, Allah’ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helâk etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz (Çünkü Allah hepsini bilir).

Kasas Suresi 78. Ayet

Bu ayeti kerimeden de anlayacağımız üzere Allahın insanlara lütfettiği iyilikleri kendine mal eden kimsenin sonunda hüsrana uğrayacağı bildirilmiştir.
Bu kişi Allah’ın kendisine verdiği nimetlere şükretmek yerine nankörlük etmesinin cezası kalmayacağını bilmiyor ya da bunu görmezlikten geliyor.

Aşağıdaki ayeti kerime ve hadisten anlaşılacağı üzere kendini beğenen ve nefsinin en büyük tuzağı olan kibir tuzağına düşen insanların belasını bulacağı anlaşılmaktadır. Fakat bu belanın yer yüzünde geleceğine dair herhangi bir durum bildirilmemiştir.
Biz Allaha şükretmesini bilen, herşeyin Allahtan geldiğini bilerek şükürü kesmeyen kullarından olalım. Çünkü kendini beğenen insanların cehennemlik oldukları açıkça bildirilmiştir.

“Kibirlenip de insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”

Lokman sûresi (31), 18

“Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. “

Buhârî, Eymân 9, Tefsîru sûre (68), 1, Edeb 61; Müslim, Cennet 47.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir