Kaza namazları olan kişilerin sünnet namazları yada nafile namazlar kılabilir mi?

Dinimizde namaz, oruç ve hac gibi ibadetler için belirli eda vakitleri konulmuştur. Bu vakitlerin kaçırılması hâlinde artık edâ değil, kaza söz konusu olur. ‘Kaza namazları olan kişiler, nafile namaz kılamazlar. Hâtta nafile namaz kılmaları haramdır’ şeklinde bazı bilgilerin toplumda söylendiği bilinmektedir. Fakat üzerinde kaza namazları olan kişilerin nafile namazları kılması konusunda; Müzmerat kitabında şöyle denilmiştir:

“Kaza namazlarıyla meşgûl olmak, nafile namazlarla meşgûl olmaktan daha önemlidir. Ancak; farz namazların öncesi ve sonrasındaki sünnetler, kuşluk namazı, tesbih namazı ve haklarında haberler gelen “tahiyyetü’lmescid” (mescidi selâmlama) namazı, ikindi namazından önceki dört rekât namaz, akşam namazının farzı ve sünnetinden sonra ikişer ikişer kılınan altı rekât ‘evvabin’ namazı gibi namazlar bu hükmün dışındadır.”

(Reddü’l Muhtar, II/74)


“Kazaya kalmış namazları kılmak, nafile namaz kılmaktan çok daha ehemmiyetli ve çok daha uygundur. Fakat beş vakit namazın sünnetleri, kuşluk, tesbih, tahiyyetü’l-mescid ve evvabin namazı bundan müstesnadır. Yani bu sünnet ve nafileler, kaza namazları için terk edilmezler.”

(Mevlânâ eş-Şeyh Nızâm. el-Fetâvâl-Hindiyye, 1/125; İbni Âbidin. 1493; el-Mezahibü’l-Erbaa, 1:492; Halebî-i Sağîr, s.349)

Buradan anlaşılacağı üzere kaza namazları olan kişilerin kaza namazlarını kılmaları, nafile namazları kılmalarından daha önemlidir. Ancak bilinen sünnetler (yani müekked sünnetler), kuşluk namazı, tesbih namazı ve hakkında haberler gelen namazlar bu hükmün dışındadır. Yani bu namazlar kaza namazlarım var, onları kılıyorum diyerekten terkedilmezler.

Ekstra Bilgi için :
Namaz bozulabilir durumlar nelerdir?
Namazda İşaret Parmağını Kaldırmak
Teheccüd namazının önemi nedir? Teheccüd namazının fazileti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir