Kalp kırmanın günahı nedir? Gönül almak sevap mıdır?

Kalp Allahu Teala’nın komşusudur. Allahu tealaya kabin yakın olduğu kadar hiç bir şey yakın değildir. Müslüman olsun Gayri müslim olsun hiç bir insanın kalbini incitmemek gerekir. Hem Hem toplumumuzda ki ahlak kuralları hem de Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in hadisleri kalp kırmamaya özen göstermemiz gerektiğini göstermektedir. Mektubat Kitabının 3. Cild 45. mektubu da kalp kırmanın günahı hakkında şunlar yazılmıştır.

“Sakınınız! Sakınınız! Allahu tealayı en çok inciten küfr’den sonra kalp kırmak gelir” diye buyrulmaktadır. Bizler Allahın kullarıyız. Ve Kullar diğer tüm kulların’da bizim gibi Allahın kulu olduğunu, bir kulu incitmenin Yüce Allahımızı incitmek anlamına geldiğini unutmamamız gerekir.

Mektubat 3. Cild 45. mektup

Kalp yaratılmış varlıkların en üstünü en şereflisidir. İnsanı insan yapan insanı diğer varlıklardan ayıran ve en önemlisi insanda bulunanher şeyi kendinde toplayan kıymetli bir özelliktir. İnsanda bulunan şeyler ya hak aleminden yada emir alemindendir. Kalp ise bu ikisinin arasında bir geçittir, köprüdür. Bu yüzdendir ki dinimizde de önemi hat safhadadır.

Kalp Kırmak ne kadar günahtır?

Peygamber efendimiz bir Hadisi şerifinde kabeye bakarken şöyle buyurmuştur:

“Kuşkusuz Allah seni çok şerefli, çok mükerrem/ hürmetli, çok azametli kılmıştır; fakat mümin senden daha hürmetli/daha saygı değerdir.”

(İbn Mace, Fiten,2; Mecmau’z-zevaid, 1/81).

Bu hadisi şerif ile bir çok kaynakta kalp=kabe benzetmesi yapılmış, kalp kırmanın günahı Allaha şirk koşmaktan (küfr’den) sonraki en büyük günah olduğu, hatta kabeyi yıkmaktan daha günah olduğu yazılmıştır.

İmam-ı Rabbani hazretleri de buyurdu ki:

Kalb, Allahü teâlânın komşusudur. Allahü teâlâya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mümin olsun, olmasın, hiçkimsenin kalbini incitmemeli, çünkü âsi olan komşuyu da korumak lazımdır. Kalb kırmaktan çok sakınmalı! Allahü teâlâyı en ziyade inciten küfürden sonra, kalb kırmak gibi büyük günah yoktur. Çünkü Allahü teâlâya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalbdir. İnsanların hepsi, Allahü teâlânın köleleridir. Herhangi bir kimsenin kölesi dövülür, incitilirse, onun efendisi elbette gücenir. Her şeyin biricik maliki, sahibi olan efendinin şanını, büyüklüğünü düşünmelidir.

Günümüzde ise kalp kırmama hassasiyeti maalesef azalmıştır. Biz değerli müminlerin bu konuda dikkat etmesi, kalp kırmamaya özen göstermesi gerekmektedir.Kalb kırmak çok günah olduğu gibi, o kalbi yapmak yani gönül almak da büyük sevabdır. İşte bundan dolayı Yunus Emre, (Bir gönül yapmak, yüz Kâbe’yi yapmaktan iyidir) demiştir. Burada Kâbe küçümsenmiyor, gönül yapmanın önemi vurgulanıyor. Bu inceliği iyi anlamalıdır.

İlave Bilgi için Tıklayınız
Dinimize göre dili korumak, diline sahip çıkmak
Bize hakaret eden küfür eden birine nasıl karşılık vermeliyiz?
Kibir yapılan iyikleri öldürür.
İyiliği Emredin Kötülüğü Yasaklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir