Kadının erkekle tokalaşması günah mıdır ?

Bu yazımızda Kadının erkekle tokalaşması günah mıdır ? Yaşlı kadınlarla tokalaşmak günah mıdır ? sorularının cevaplarını inceleyeceğiz.
Allah Resulu tokalaşmak hakkında şöyle buyuruyor:

“Ben kadınlarla musafaha yapmam.” (Musafaha tokalaşmak anlamındadır.)

( Feyzu’l-Kadir: 3/16 )


Buhari ve Tirmizi’nin rivayetine göre bey’at esnasında “Rasullullah kadınlardan sadece sözle bey’at almış, bey’at esnasında eli asla bir kadının eline dokunmamıştır.”(Buhari, Tefsir: 60; Tirmizi Tefsir:60)

Bey’at, müslüman kadın ve erkeğin, görev ve sorumluluğu, Kur’an’da belirtilip sünnet ile açıklanarak uygulandığı şekilde, kabul etmek için yaptıkları sözleşmedir.

Başka bir rivayete göre “Rasulullah, elini içinde su bulunan bir kaba sokmuş, sonra onu kadınlara vermiş, kadınlar da ellerini o suya batırmışlar.”( et-Teshil: 4/116 )

Hz.Aişe validemizden şöyle rivayet olunmuştur. “Allah’a yemin olsun ki, Allah Rasulu kadınlara karşı ancak Allah’ın ona emrettiği bey’atı aldı. Rasulullah’ın eli, hiçbir kadının eline asla dokunmadı. Onlardan bey’at (sözleşme) aldığı zaman, onlara şöyle derdi: “Ben sizinle sözle bey’at aldım.”( lbn-i Mace:2960 )

Kadının erkekle tokalaşması günah mıdır ?

Başka bir hadis-i şerifte: “Birinizin başının demir şişle dürtülmesi,kendisi için helal olmayan bir kadına el sürmesinden hayırlıdır.”(Feyzu’l-Kadir:5/258) diye buyrulmaktadır.

Şehvet duyulmayacak derecede yaşlı kadınlara gelince:

Hanefî fıkhının meşhur kitaplarından olan el-Hidâye, onlarla musafahalaşmakta mahzur olmadığını söyler ve delil olarak Hz. Ebûbekir (ra)`in süt annesinin bulunduğu kabilelere gittiğinde, kocakarılarla musafahalaştığı ve Abdullah b. Zübeyr`in hasta bakıcı olarak bir kocakarı tuttuğu, ona ayağını ovdurup başını kaşıttığı haberlerini zikreder. (Merginânî, el-Hidâye IV/84)

Ekstra bilgi için Tıklayınız :
Peygamber efendimizin kadınlarla olan anlaşması
Dinimize Göre Kimlere Selam Verilmez ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir