İstimna – El ile cinsel aktivite günah mıdır?

İçerisinde bulunduğumuz dönemde açık saçıklık adeta bir hastalık gibi çevremizi sarmış bulunmakta. Bilhassa gençliği etkilemekte olan bu hastalık manevi duyguları yaralamaktadır. Bu sebeple harama karşı olan hassasiyet azalmakta hatta ve hatta harama bakmayı normal ve mübah görmeye başlamaktadırlar. Bilhassa gençlerde İstimna, mastürbasyon bu hususta en sık başvurulan tatmin yoludur.

Evlenme çağına gelip de imkân bulamayan böyle kimselere Rabbimiz iffetli olmalarını tavsiye etmektedir:

Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerini fazl u kereminden zengin kılıncaya kadar zinaya karşı iffetlerini korumaya çalışsınlar.

Nur Süresi, 33. Ayet

Nefis ve heveslerinin baskısı altında kalan gençlere Peygamberimiz’in (s.a.v) gösterdiği yol en güzelidir. Bu yolla genç, hem ibadet yapmış olur, hem de kendisine hâkim olma çaresini bulur.

İbni Mesud’un rivayet ettiği hadisi şerifte Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmaktadır:

“Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü harama bakmaktan son derece önleyici, iffeti de en iyi koruyucudur. Evlenme masrafına gücü yetmeyen kimse de oruç tutsun. Çünkü oruç kuvvetli bir şehvet kırıcıdır.”

İbni Mâce, Nikâh : 1.

Oruç kişinin iffetini muhafaza eder.

Başta oruç olmak üzere, İslâmî ve imanı meselelerle meşguliyet ve insanı günahtan koruyan bir çevrede bulunmak, kişinin iffetini muhafaza eden, onun harama gitmesine engel olan en güzel çarelerdir. Çünkü gayrimeşru yollara şeytan teşvik eder, nefis baskı yapar, hisler de sıkıştırır. Onları susturacak en tesirli çare, kalbi ve ruhu ulvî şeylerle meşgul etmek; ahlâklı kimselerle arkadaşlık etmektir.

Elle tatmin, âlimlerin çoğuna göre caiz değildir; haram sayılmaktadır.

“Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak hanımlarına ve sahip oldukları cariyelerine karşı münasebetleri müstesnadır. Çünkü onlar bu helâl olanlarda kınanmazlar. Kim de bu helâlden başkasını ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.”

Mü’minûn Sûresi, 5-6-7.Ayet

Bu âyeti delil getiren Şafiî, Mâliki âlimleri ve İmam-ı Nesefî, istimnanın haram olduğuna hükmetmişlerdir.Eğer caiz olsaydı, Hz. Peygamber (asm) tarafından bir yol gösterilirdi, demektedirler. İmam Ahmed bin Hanbel ve îbni Hazm’a göre
Meni, vücudun, dışarı atmaya muhtaç olduğu bir şeydir, onu eliyle atan kan aldıran gibidir ve caizdir.” Tefsirü’n-Nesefî, 3 :114.
Hanbelî âlimleri bu caiz oluş şeklini iki şarta bağlamışlardır: Kişinin zinaya düşme tehlikesi, evlenmeye gücünün ve imkânının bulunmayışı.

Hanefî mezhebinin görüşlerini nakleden İbni Âbidin, bu hususta bazı âlimlerin görüşlerine yer vermektedir. Kişinin şehveti baskın gelir, kalbini meşgul edecek derecede fazla olur, bekâr bulunur veya evli olup da bir özürden dolayı hanımına yaklaşamazsa, şehvetini teskin etmek isteyen kimse için Fakih Ebulleys, «Böylesine bir vebal olmayacağını umarım.» demektedir. Ama sırf şehvetini celbetmek, kendisini zorla tahrik etmek için yaparsa günahkâr olur. 6. İbni Âbidin, 2:100, 3 :156.

Yine Hanefî âlimlerinden Şürünbilâli,

«Bekâr kimse harama gireceğinden korktuğu zaman, şehvetini teskin için istimna caizdir. Bu işinden dolayı ne sevap, ne de günah kazanır. Fakat sırf lezzet almak için yaparsa günahkâr olur.» görüşündedir. 7. Meraku’l-Felâh, s. 57.
Anlaşılacağı üzere alimlerin çoğuna göre istimna yalnızca zarurui durumlarda yapılabilir. Nefsin arzusu şehvet ve tatmin olma duygusuyla yapılması haramdır.

İlave bilgi için Tıklayınız:
Müstehcen açık saçık filmler izlemek resimlere bakmak günah mıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir