İsim değiştirmek günah mı ?

Değerli takipçilerimiz artık internet üzerinden vatandaşlara isim değişikliği hakkı tanınması bazı soruları meydana çıkarmıştır. İsimlerini beğenmeyen değiştirmek isteyen insanlar acaba isim değiştirmek günah mı ? sorusunun yanıtlarını aramaktadır. Gelin bu sorunun yanıtını hep beraber inceleyelim.

İsim değiştirmek günah mı ?

Öncelikli olarak net cevabı verelim. Bir kişi kötü anlam taşımayan, ve yalnızca Allah’a ait olan isimler dışındaki bir ismi benimseyip değişiklik yapmasında bir mazhur yoktur. İslam’da isim değiştirme vardır caizdir. Hatta Peygamber Efendimiz (s.a.v) de İslam’a uygun olmayan isimleri değiştirmiştir. Kötü anlama gelen isimleri değiştirmek ise Peygamberimizin emridir.

İsim seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Her şeyden önce isimlerin güzel manalı olması sünnettir, uygun olanıdır. Şirk koşar nitelikte olan isimlerin verilmesi ise haramdır, kesinlikle verilmemelidir. Şayet bilinçsizce verilmişse de değiştirilmelidir.

Peygamber efendimiz çocuklara tevhîdi ve Allah’a kulluğu ifade eden Abdullah ve Abdurrahman gibi isimler vererek bunların Allah’a en sevimli isimler olduğunu ifade buyurmuştur. Bunun tam tersini ifade eden “Melikü’l-Emlak (mülklerin maliki)” gibi isimleri de Allah’ın en sevmediği isimler olarak takdim ederek, bunun sebebini de “Allah’tan başka mâlik yoktur” şeklinde açıklamıştır. Görüldüğü gibi bu tür isimler, tevhîde aykırı olarak şirk anlamı ifade etmektedirler.

“Siz kıyamet gününde hem kendi adınızla, hem de babalarınızın adıyla çağırılacaksınız; bu sebeple kendinize güzel adlar koyunuz.”

Ebû Davud, Edeb 69.

Peygamber efendimizin değiştirdiği isimler

Ensar’dan Usey’in, oğluna verdiği ismi(3) Hz. Peygamber beğenmemiş, “ona Münzir adını koy”(4) buyurarak önceki ismi değiştirmiştir. Ebû Davud (ö.275/888), Rasûlullah’ın, Âsî, Azîz, Atele, Şeytan, Hakem, Gurab, Hubab, Şihab vb isimlerini değiştirdiğini nakletmektedir. Değiştirdiği bu isimler Asî, itaatsiz, isyankâr, karga alev, ateş harb, şavaş, hidayet yolu, yol gösterici, helalin oğlu, meşru çocuk manalarına gelen isimlerdi [bk. Azîmâbâdî, Avnü´l-Ma´bud , XIII, 298].

Ekstra bilgi : Peygamber efendimizin araplarla ilgili hadisi sahih midir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir