İntihar etmek günah mıdır?

Değerli takipçilerimiz, bu yazımızda intihar etmek günah mıdır? İntihar eden birinin cenaze namazı kılınır mı? sorularının yanıtılarını diyanet fetvasından ve diğer kaynaklardan yararlanarak açıklayacağız.

İntihar etmek günah mıdır?

Dinimize göre bir başkasının canınıa kıymak nasıl şiddetli bir günah ise kendi canına kıymak da aynı şiddette bir günahtır. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir çok hadisinde intihar etmenin ne denli büyük bir günah olduğunu bildirmektedir. Bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır:

“Her kim kendini bir dağdan aşağı atıp intihar ederse, bu kimse cehennem ateşi içinde ebedî olarak kendisini yüksekten aşağıya bırakır olacaktır. Eğer zehir yudumlar da kendisini öldürürse, o kimse de zehri elinde, cehennem ateşi içinde ebedî o zehri içer olacaktır. Her kim de kendisini kesici ve delici bir aletle öldürürse, o da kullandığı aleti kendi karnına vurur ve yarar hâlde ebedî cehennem ateşinde kalacaktır”

(Buhârî, Tıp, 56).

Bu hadisi şerifte intihar eden bir kişinin çok büyük bir günah işlediği ve ahirette göreceği şiddetli ve kalıcı azabın bilgisi bizlere anlatılmaktadır. Dinimize göre intihar, hangi durum içerisinde olursak olalım (savaş durumundaki bir istisna hariç) helal olmamıştır.

Hem içerisinde bulunduğumuz beden hemde taşıdığımız can Yüce Allahın bizlere verdiği birer emanettir. Bu emanete sahip çıkmak inancın imanın bir gereğidir.Haliyle inanç zayıflığının intihar üzerindeki etkisi büyüktür. Ruh bedende kaldıkça Allah’tan ümit kesilmez. Her geceden sonra gündüz, her zorluktan sonra bir kolaylık olduğunu bilelim. İnancımızı sorgulayarak Allaha sığınalım! ve Unutmayalım ki İntihar bir kurtuluş değil, sonsuz acı azapların başlangıcıdır. Bu dünyada çekilen her tür çilenin mükafatı öbür taraftadır! Hastalıklar bu dünyada mükafat mıdır? Günahlara kefaret midir?

Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.

Bakara 37

İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı ?

İslam alimleri “Her ‘lâ ilahe illallah’ diyenin cenaze namazını kılınız.” (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, XII, 447) hadisinin genel anlamından hareketle, kelime-i şehadet getiren herkesin cenaze namazının kılınacağını söylemişlerdir. (İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 508; Nevevî, el-Mecmû’, V, 211; İbn Rüşd, Bidâye, I, 239).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir