İnsana neden nefis verildi ?

Nefsin Varolma sebebi

Şehvet ve Gadap Nedir

Tefsîr-i Azîzî de, Fatiha sûresini açıklanırken, Sırat-ı müstekim’i uzun bildirmekdedir. Çok kısaltılmışı şöyledir: Allahü teâlâ, insanların ve hayvanların, yaşayabilmeleri ve üremeleri için, onlarda iki kuvvet yarattı. Biri, muhtâç oldukları, lezzet aldıkları şeyleri istemek, onlara kavuşmak kuvvetidir ki buna da “Şehvet” denir. İkincisi, yaşamalarına zararlı olan, canlarını yakan şeylerden kaçmak, bunlara karşı savunmak kuvvetidir. Bu kuvvete, “Gadab” denir. Allahü teâlâ, insanların ve hayvanların yaşamaları, üremeleri için muhtaç oldukları şeyleri her tarafta, bol bol yaratmış, bunlara kolayca kavuşmalarını ve bulduklarını kolayca kullanabilmelerini sağlamıştır.

Allahü teala, insanlarda şehvet ve gadab kuvvetlerini yaratmış, insanların muhtaç oldukları şeylere ulaşabilmeleri için bulduklarını kullanabilmeleri için korktuklarına karşı kendilerini savunabilmeleri için bu iki kuvveti vermiştir. en gerekli şey olan havayı her yerde yaratmış, ciğerlerine kadar kolayca girebilmesini sağlamıştır. Yine ikinci derecede gerekli olan şeyi yani suyu hemen hemen her yerde bulabilmeyi ve kolayca içebilmeyi bize vermiştir.

Nefsi Emmare

İhtiyacı olanları elde etmeleri ve bunları kullanabilmeleri için çalışmayı mecbur kılmıştır. Eğer insanlar çalışmazlarsa, muhtaç oldukları yemek elbise vb. ihtiyaç malzemelerine kavuşamazlar. ve hem yaşamaları, hem üremeleri çok güç olur. İnsan muhtaç olduğu maddeleri tek başına yapıp elde edemeyeceği için birlikte yaşamaya iş bölümü yapılmasına mecbur bırkaılmıştır. Allahu teala insanlara olan merhametinden dolayı seve seve çalışmaları ve çalışmaktan usanmamaları için üçüncü bir kuvvet olan Nefs-i Emmare kuvvetini vermiştir. Bu kuvvet hem şehvetlere kavuşmayı hemde gadaplarla baş etmeyi insana aşılar. Fakat insan nefsi bu işinde sınırlarını zorlar. Yaptığı işler hep aşırı hep zararlı olabilmektedir. Buna ufak bir örnek verecek olursak;
Susayan hayvan temiz suyu kolayca bulur ve içer. Fakat doyduktan sonra artık içmez. Ama insanın nefsi insan doytuktan sonra bile içirebilir. Nefis hoşuna gideni insana doyduktan sonrada yedirebilir.

Allahu teala sonsuz merhamette olduğu için nefsinin insanı felakete sürüklemesine mani olmak isteyerek hem nefsin arzularına uymayı sınırlayan hemde nefsi temizleyip aşırılıktan kurtaran emirler ve yasaklar gönderdi.

İnsanoğlu neden nefsine uyar

Bir insan, işlerini yaparken islam hukuklarına uyarsa nefsi emmarelikten kurtulu mutmainne olur. İşte o zaman şehveti ve gadapı faydalı olarak çalışır. Nefsi emmare şehveti ve gadabı aşırı çalıştırdığı için buna uymak insana tatlı gelir. İslamiyete uymak ise bu arzuları engellediği için insana zor gelmektedir.
Bu yüzdendir ki insan islami kurallara değil nefsine uyar. Allahın merhameti sonsuz olduğundan dolayı insanlarda iyiyi kötüden doğruyu yanlıştan faydalıyı zararlıdan ayırabilmesi için akılı yarattı. Aklın bir çok kademesi vardır. Her zaman doğru davranış sergilemeye sebep olan akla Aklı Selim denir. Aklı selim olan birisi nefsine uymaz.

Dinimizde Akıl ve Zeka

Dinimize göre akıl ve Zeka başlığında bir makale yazmıştık okumak için tıklayabilirsiniz. Dinimizde Akıl ve Zeka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir