İmam nikahı (Dini Nikah) Nedir? Dini nikahın şartları nelerdir?

Sevgili okurlarımız öncelikle toplumda “imam nikahı” olarak bilinen kavramın doğrusunun “Dini nikah” yada “İslami nikah” olduğunu belirtelim. Dinimiz İslamın en büyük rehberi olan Kuran-ı Kerim yalnızca itikat ve ibadetlerimizi değil, diğer tüm beşeri ve kültürel yaşantımızı teferruatıyla birlikte bildirmekte ve bize yöne vermektedir. Yine nikahta Kuran-ı Kerim’de yer alan önemli bir kavramdır. Müslümanlığımız, diğer tüm konularda olduğu gibi, nikah meselesinde de İslami usullere uymakla kemalini bulabilecektir.  Müslüman bir kul, nikah konusunda da Allah’ın koyduğu ölçünün ne olduğunu bilmek ve ona uymak zorundadır.  Peki “Nikahta İslami usuller nedir ? Halk arasında bilinen tabirle İmam nikahı (Dini Nikah) nedir ?”

Kuranda Nikah

Dinimiz İslamiyette nikah konusu bizzat Kuran-ı Kerimde ele alınmış ve ölçüleri ile usulleri tarafımıza bildirimiştir. Kuranda geçen esaslar şu şekilde tarafımıza bildirilmiştir.

1- Kişi, buluğ çağına erince geciktirilmeden evlendirilmelidir (Nisa 6). 
2- Mü´min kişi mü’min bir eşle evlenmelidir. Müşrik kişi (neseb, zenginlik, güzellik gibi sebeplerle) hoşumuza gitse bile onunla evlilik yapılmamalıdır. Çünkü mü’min kimse, (burnu kesik siyah) köle bile olsa, hoşumuza giden müşrikten daha hayırlıdır. Çünkü onlar cehenneme çağırırlar (Bakara 221). 
3- Kadınlardan hoşa gidenle evlenilmelidir (Nisa 3). 
4- Kadınlarla ailelerinin izniyle evlenilmelidir (Nisa 25) 
5- Kadın namuslu, fuhuştan uzak ve gizli dostlar edinmeyenlerden olmalıdır (Nisa 25). 
6- Kadına mehri (nikâh bedeli)verilmelidir (Nisa 25).
7- Nikâh kadın erkek arasında veraset hakkı te’sis eder (Nisa 12) 

Kuran-ı Kerim

Cemiyet, bekar olan (dul, yetim, köle) kimselerle ilgilenip, onları evlendirmelidir. Evlendirmede fakirlikten korkulmamalı, bekarlara yardım edilmelidir. 
Nikah akdi aleni olmalıdır. Ayrıca Hz. Peygamber (asm) nikahın aleni olmasını, bu maksatla ziyafet verilmesini ve hatta def ve sesle ilan edilmesini ısrarla emretmiştir. 
İslami nikahın müddeti müebbettir, daimidir. Yani kadınla erkek hayat boyu beraber olmak üzere nikahlanırlar. Belli bir müddetle sınırlı olan nikah meşru değildir. Kişi, içinden muayyen bir müddete niyet etmiş olsa bile, bu müebbet kabul edilir. Boşanma dinimizde meşru ise de ciddi ve meşru bir sebebe dayanmayan boşama ve boşanmalar Allah’ın buğz ettiği, sevmediği bir ameldir. Talak, hadiste “Allah’ın en çok buğz ettiği helal” olarak tarif edilmiştir. 

Nikahın Şartları

Nikahın bir takım şartlar vardır. Yapılan nikah akdinde bu şartların gerçekleşmesi gerekir: 
1.Nikahı kıyanın akil (akilli), baliğ (buluğa ermiş) ve nikah akdi hususunda hur (zorla yapıyor olmaması) olması. 
2.Nikahı kıyılanların hayatta mevcut ve nikahlanmalarının helal olması lazımdır. 
3.Nikah akdini yapan erkek ve kadının veya vekillerinin bin birinin icap ve kabul anlamındaki sözlerini işitmeleri gerekir. 
4.Şahitlerin hazır bulunması lazımdır. Fukahanın (fıkıhçıların)çoğuna göre şahit, nikahın caiz (geçerli) olmasının şartıdır. 
Nikah yapılırken hazır bulunan şahit olacak kimseler de dört sıfatın bulunması şarttır: Hürriyet, Akıllı, Ergenlik, Müslüman olması lazımdır. Köle ve esirlerin, delilerin, çocukların ve kafirlerin şahit olmaları ile nikah akdi geçerli olmaz. 
Şahitler; Ya iki erkek, ya da bir erkek iki kadın olması şarttır. Sadece iki kadının şahitliği kafi değildir. Bir erkeğin bulunmasıyla da nikâh akdi geçerli olmaz. 
Evlenecek erkek Müslüman, kadın zimmi (gayrimüslim vatandaş) olursa, Müslüman şahit bulunmazsa, gayrimüslim iki erkeğin şahitliği ile nikah akdi geçerli olur. Evlenecek erkek ve kadının ikisi de Müslüman olursa; o zaman gayrimüslimler şahit olamaz, şahitlerin Müslüman olmaları şarttır. 

5. Şahitlerin, icap ve kabul sözlerini işitmeleri şarttır. İki şahitsiz hiçbir nikâh geçerli değildir. “Allah (cc) ve peygamber şahidimiz olsun..” diyerek gizli nikah geçerli değildir. 
6. Kendisi hazır olmayan ve nikahı kıyılan kadının ve erkeğin ismi anılınca şahitlerin onları rahatlıkla tanımaları lazımdır. 
7.Bakire olsun, dul olsun, ergen olan kadının rızasının alınması da nikahın şartlarındandır. Hanefilerce; Ergen kızın velisi, onu evlendirmeye zorlayamaz. 
Şafilerce; Baba ve dede, bakire kızı ergen de olsa evlendirebilir. Dulun rızasını aldıktan sonra evlendirebilirler. 
8. Evlenecek kadın ile erkeğin; icap ve kabul ile ilgili sözlerinin aynı mecliste söylenmesi ve işitilmesi şarttır.
İcab bir mecliste, kabul başka bir mecliste olursa nikah geçerli olmaz. 
9. Kabulün icaba aykırı bulunmamasıdır. Mesela, erkeğin kadına hitaben; 
-Seni kendime eş kabul ettim… der. 
Kadında, bir süre düşündükten sonra: 
– Kabul ederim… Diye geniş veya gelecek zamana alt bir fiil kullanırsa nikah geçerli olmaz. Yani erkek ve bilhassa kadının, geçmiş zamanı; 
-Kabul ettim.! Sözünü kullanması şarttır. 

Bir veli, iki şahit huzurunda: 
-Kızıma sana mehiri 1000 altın olmak üzere zevceliğe (aileliğe) verdim… der. 
Erkek ise; 
-Nikahı kabul ettim, ama 1000 altını kabul etmem… Derse nikah geçerli olmaz. 
Ama; 
-Nikahı kabul ettim, der de, mehirden söz etmeyip susarsa, nikah akdi geçerli olur. 
Kadın iki şahit huzurunda erkeğe; 
-Kendimi sana 100 altın mehir ile tezvic ettim (sen koca olarak seçtim) derse. 
Erkek de; 
– Seni 200 altın veya 300 altın ile kabul ettim.. der ve kadın buna razı olursa, yapılan akdi geçerli olur. 
10.Evlenecek olan kadın ve erkeğin bilinmesi şarttır. İki kızı olan bir kimse vereceği kızının ismini bildirmeden kızını verirse nikah geçerli olmaz. Açıkça, evlenecek kızın ve oğlanın isimleri belirtilmelidir. 
11.Erkeğin mektupla yazdığı icab teklifini, kadın iki şahit huzurunda okuduktan sonra: 
-Kabul ettim.. derse nikah geçerli olur. 
Yani mektubun okunmasıyla; İcab ve kabul ayni mecliste olmuş olur. 
12.Nikâh akdi, Cuma günü olmak ve mescitte icra olunmak menduptur (uygun olur). İki bayram arasında dahi nikâh ve zifaf (kerahetsiz) caizdir. 
Nitekim Peygamberimiz (asm) bir hadisi şeriflerinde; “Nikâhı ilan edin, onu mescitlerde yapın.” buyurmuştur.  
Kaynak: Kütüb-ü Sitte İmam nikahı (Dini Nikah) nedir ?”

İlave bilgi için Tıklayınız :
Evlenmek istediğimiz kızı görmek günah mı ?
Kızınızı isteyen birine vermek şart mıdır?
Çocuğu olmayan biriyle evlenmenin sakıncası var mıdır?
Hangi Kadınlarla Evlenilemez? Evlenilmesi Yasak Olan Kadınlar?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir