Haram aylar neden vardır? Haram ayların özellikleri

Değerli takipçilerimiz bu yazımızda Haram aylar neden vardır? Haram aylar hangileridir? Haram ayların özellikleri nedir? sorularının yanıtlarını inceleyeceğiz.

Cahiliye döneminde Araplar kendi arasında sürekli savaşırlardı. Yalnız haram aylarda savaş yapılmazdı. Bu aylardan genel bir ifade ile kendisine hürmet edilen aylar olarak da bahsedilebilir. Bu barış aylarında şayet savaş olursa, bu yasak göz ardı edildiği için bu savaşlara “Ficâr savaşı” denirdi. Peygamberimiz (s.a.v.)’in yirmili yaşlarda, Kureyşlilerle Hevâzin kabilesi arasında yapılan bir savaşa katıldığı rivâyet edilmiştir. Fakat Peygamberimiz (s.a.v.) bu savaşta kimsenin kanını dökmemiş, yalnız atılan okları toplayıp amcalarına vermiştir.

Haram aylar kameri aylardandır. Yani hicri takvime göre belirlenen aylardandır. Hazreti Ömer zamanında, bir alacaklıyla borçlu arasında borcun ödenme vaktine ait sorun çıkmasından dolayı Hazreti Ömer tarafından bir heyet toplanarak bu kurulda, yeni takvimin başlangıcı hususunda teklifler verildi. Bu tekliflere istinaden müslümanların en önemli olaylarından biri sayılan hicret bu takvimin başlangıcı sayılmıştı.

Kur’an’da yer alan Tevbe suresinde haram aylardan bahsedilmektedir. Haram aylar neden vardır?

”Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah’ın katında ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram (ay)lardır. İşte doğru din budur. O aylar içinde (konulmuş yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve Allah’a ortak koşanlar nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah (günahlardan) korunanla beraberdir. Haram ayı içinde savaşmak yasaklanmıştı. Bu ayda savaşmak için haram ayını başka bir aya ertelemek, küfürde daha ileri gitmektir. İnkâr edenler onunla saptırılır. O (haram ayını) bir yıl helâl sayarlar, bir yıl haram sayarlar ki, Allah’ın haram kıldığının sayısını çiğneyip, Allah’ın haram kıldığını helâl yapsınlar. Yaptıkları işin kötülüğü kendilerine süslü gösterildi Allah kâfirler toplumuna yol göstermez ”

(et- Tevbe, 9/36-37) .

Peygamberimiz (s.a.s.) Veda Hutbesi’nde haram aylar konusunda şöyle buyurmaktadır:

“Ey insanlar, harbedebilmek için haram ayların yerlerini değiştirmek, şüphesiz ki küfürde çok ileri gitmektir. Bu, kafirlerin kendisiyle dalalete düşürüldükleri bir şeydir. Bir sene helâl olarak kabul ettikleri bir ayı öbür sene haram olarak için ederler. Cenâb-ı Hakk’ın helâl ve haram kıldıklarının sayısına uydurmak için bunu yapıyorlar. Onlar Allah’ın haram kıldığına helâl, helâl kıldığına da haram derler. Hiç şüphe yok ki zaman, Allahu Teâlâ’nın yarattığı gündeki şekil ve nizamına dönmüştür. Sene oniki aydır; dördü haram aylardır; üçü peşpeşe gelir: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Şaban’la Cemâzilevvel arasındaki Mudar kabilesinin Receb’i (Mudar kabilesi Receb ayına çok hürmet ettikleri için böyle denilmiştir)

(et-Tâc, II, 149).

Hicri takvim nasıl ortaya çıktı? Kameri aylar hangileridir? Detaylı bilgi için Tıklayınız : Hicri takvim nasıl bulundu? Hicri aylar nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir