Güvercin beslemek günah mıdır?

Değerli takipçilerimiz Güvercin beslemek günah mıdır? Muhabbet kuşu beslemek günah mıdır? sorularının yanıtlarını inceleyeceğiz.

Güvercin beslemek günah mıdır ?

Kuşlar yaradılışları gereği en özgür olan hayvanlardan biridir. Yüce Allahımızın kuşlara sunduğu istifade sahası çok geniştir. Böylesine geniş bir dünyaya sahip olan bu varlığı alıp dar bir kafese hapsetmek dinimizce tasvip edilmemiştir. Çünkü böylesine bir hayvanı dar bir alana hapsetmenin insanoğluna hiç bir faydası yoktur. Aksine sahiplik hissi, ve kişisel bir zevk uğruna hapsedilmektedir.

Ancak, sadece kafeste yaşayabilen, kafes dışında ki ortama ayak uyduramayacak, dar sahalı kuşların kafeste beslenip bakılmasında mahzur görmemiştir. Aynı şekilde avlanmak için beslenen kuş gibi belli başlı bir fayda elde etmek için beslenen kuşlarda da mahzur olmadığı izah edilmiştir.

Ebu Hureyre (RadıyAllahu Anh) dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) güvercinin peşine düşen (onunla oynayan) bir adam gördüğünde: “(Şu adam) şeytanı takip eden bir şeytandır.” buyurdu.
(Ebu Davud, Edep:65, No:4940, 2/703, İbni Mace, Edep:44, No:3765, 2/1238, Beyhakî, Sünen-i Kübra, Şehâdât:54, No:20941,10/360, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:8551,3/252)

Bu hadis-i şerifte güvercinin arkasından giderek onunla oynayan kişiye şeytan denilmesi; faydasız şeyle meşgul olup hak yoldan uzaklaşmasındandır. Kuşa ve güvercine şeytan denilmesinin sebebi ise, güzel sureti ve tatlı namesiyle insanı peşine düşürtüp, gafletine ve Allahı anmaktan uzaklaşmasına vasıta olmasıdır. (Ahmed Abdurrahman el Bennân, el Fethu ‘r-Rabbanî, 17/228)

Kanarya, muhabbet kuşu beslemek günah mıdır?

Bazı kimseler kanarya, bülbül, muhabbet kuşu ve papağan gibi kuşları sesleri ve süsleri maksadıyla evlerinde besliyorlar. Burada o hayvanlara bir zulüm söz konusu olmaz. Zaten bu kuşlar kafeste yaşaya-bilecek yapıdadırlar. Ciddi bir besleme ve bakıma tâbi olduklarından bir zarara uğramış olmuyorlar. Lakin, bülbül ve kanarya gibi kuşlarla oynayıp onlarla vakit geçirmek doğru değildir. Lüzumsuz şeylerle uğraşmamak lazımdır. Bununla beraber böyle kuşları evde bulundurup kafeste hapsetmek haram değildir. Haram olduğuna dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Kuş sevgisi, merakı, hobisi günümüzün büyük bir kısmını almamalı, ibadetimize engel olmamalı, bizi asıl vazifelerimizden alıkoymamalı, işi mâlâyaniyata, boş meşguliyete götürmemelidir.

Hatta Enes b. Malik’in rivayetine göre: “Resulullah (asm) onun Ebu Umeyr denilen kardeşini gördüğünde: “Ebu Umeyr! Ne yaptı Nuğayr?” diye latife ederdi. Nuğayr serçe büyüklüğünde bir kuşun adıdır. Enesin kardeşinin böyle bir kuşu varmış ve onunla eğlenirmiş. (Buhari)

Ekstra bilgi için Tıklayınız :
Evde köpek beslemek caiz midir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir