Günahlardan arınma duası Nedir?

Yerlerin ve Göklerin yaradıcısı Allah (c.c.), İnsanın yaradılış maksadını şöyle tarafımıza bildirmektedir: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56) Allah Resulü de, “Dua ibadetin ta kendisidir.” (Tirmizî, Daavât 1) buyurmaktadır. Biz insanoğlu iyilik yapabildiğimiz gibi kötülük yapabilecek kabiliyette yaratılmışızdır. Kimi zaman yaptığımız kötülüklerin günahların bağışlanması için acizliğimizi ve yaradana olan muhtaçlığımızı bilerek yaradana dua ederiz. Peki Günahlardan arınma duası nedir?

Günahlardan arınma Duası Nedir ?

Bu duasının adı Seyyidül İstiğfar Duasıdır. Okunuşu ve anlamı şu şekildedir:

Allâhümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halagtenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûžü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bini’metike aleyye ve ebûü biženbî fağfirlî fe innehû lâ yağfiruž žünûbe illâ ente 

(Yâ Allah! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben îman ve ubûdiyyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve senin bana ihsan etdiğin nimetleri ikrar ve i’tirâf ederim. Kendi kusur ve günâhlarımı da ikrar ve i’tirâf ederim. Yâ Rabb! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zîra senden başkası günâhları afv ü mağfiret edemez)

Seyyidül İstiğfar Duası ile alakalı olarak bir hadisi şerifte şöyle buyrulmaktadır.

“Bir kimse bu Seyyidü’l-istiğfâr’ı ihlâs ile gündüz okur da o günde akşam olmadan evvel vefat ederse o kimse ehl-i cennettendir. Ve eğer bu duâyı ihlas ile gece okur da sabah olmazdan evvel vefat ederse yine ehl-i cennettendir”)

(Buhârî, De’avât, 2, 15; Ebû Davud, Edep, 101; Tirmizî, De’avât, 15; Nesâî, İstiâze, 57; İbn Mâce, Dua,14 )

Ekstra Bilgi İçin Tıklayınız:
Kimlerin duası kabul olmaz? Kafirlerin duası kabul olur mu
Peygamber efendimizin en çok okuduğu dua
Kimseye muhtaç olmamak için dua
Eşinin seni sevmesi için 44 kere okunacak dua
Hastalara şifa duası Peygamber efendimizin duası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir