Fakirler zenginlerden önce cennete gireceklerdir

Fakirler zenginlerden önce cennete gireceklerdir. Bu ümmetin fakirlerinin zenginlerinden yarım gün önce Cennete girecekleri bildirildi. Bu yarım gün, beş yüz dünya senesidir. Çünkü, Allahü tealanın bildirdiği bir gün, bin dünya senesi kadar zamandır. Böyle olduğu Hac suresinde açıkça bildirilmiştir. 

Bir de senden acele azap istiyorlar. Hâlbuki Allah asla va’dinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.

HACC Suresi 47. ayet meali

Niçin bu kadar zaman olduğunu ancak Allahu teala bilir. Çünkü ahirette, dünyada bulunan gece, gündüz, ay, sene yoktur. Cennete erken girecekleri bildirilen fakirler, islama uyan ve sabır eden fakirlerdir. İslamiyete uymak, islamiyetin emrettiklerini yapmak ve yasak ettiklerinden sakınmak demektir

 Fakirliğin de dereceleri ve mertebeleri vardır. Mertebelerinin en yükseği, fena makamında ele geçer. Bu mertebede olan fakir, Allahu teâlâdan başka her şeyi fakir, muhtaç bilir. [Allahü teâlâya muhtaç olmayan, yani Ona karşı fakir olmayan hiçbir mahluk yoktur.] Mahlukların hepsini unutur. Hiçbirini hatırına getirmez. Fakirlik mertebelerinin hepsine kavuşan, birkaçına kavuşandan daha üstündür. Bunun içindir ki, fena makamına kavuşan kimsenin zahiren fakir, muhtaç olması, fena makamına kavuşup da zahiren fakir olmayandan daha efdaldir, daha kıymetlidir.

Kaynak : 32 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 38. ci MEKTÛB
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye Birinci Kısım sahife 125

Tenbihül Gafilun Fakirlerin Fazileti adlı bölümde (s.258-259) Peygamber efendimizin de fakirler zenginlerden önce (yarım gün önce fakat bu yarım gün dünya hesabıyla 500 sene gibi bir zaman dilimini göstermektedir) cennete girecektir diye buyurduğu yazılıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir