Faiz almak Faiz ödemek ne kadar günahtır?

Faiz Net bir şekilde “Haramdır.”

Öncelikle şunu bildirelim. Dinimizde faiz kesin ve kesin haramdır. Faiz yalnız islamiyette değil semavi dinlerin hepsinde haramdır. Faizin azıda çoğuda haramdır. En büyük günahlardandır. Dinini iyi öğrenen bir müslüman haram işlemeden ve faiz felaketine düşmeden her çeşit ticareti yaparak helal mal kazanır.

Tenbihül Gafilin sahife 412’de diyorki ; Bir fakih anlatıyor. Resulullah şöyle buyurdu
“Miraca çıktığım gece başımın üstünde bir gök gürültüsü yıldırım sesi duydum. Birde şimşek çakması gördüm. Bir takım kimseler gördüm ki mideleri şişmişti ve karınları içerisinde yılanlar dışardan gözüküyordu. Sordum
“Ya cebrail kimdir bunlar?”
Şöyle dedi Cebrail a.s.
“Bunlar faiz yiyenlerdir.”

Faiz 30 küsür zinaye bedel günahtır!

Ata Horasani, Abdullah b. Selam(r.a)’ın şöyle dediğini anlattı:

 • Faizin 72 günahı vardır. Onların en küçüğü müslüman iken anası ile zina etmek gibidir. Bir dirhem faiz otuz küsür kere zinaya bedeldir.
  Devam etti :
 • Allahu tealaya kötüye ve her günahkara Kıyamet günü kalkma izni verir. Ancak faiz yiyene kalkma izni verilmez. Ancak onların kalkma durumu şu ayette anlatılıdığı gibi olur Bakara Suresi 275. ayet;
  “Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibi kalkarlar”.
  Yani deli gibi kalktıkça düşerler.

Ömer Hattab (r.a.) şöyle der

 • Kurandan son nazil olan ayetlerden biri de faiz ayetidir. Resulullah (s.a.v) onun açıklamasını bile yapmadan vefat etti. Bu durumda faizin büyüğünü küçüğünü bırakınız.

Harsın nakline göre Hz. Ali (r.a) şöyle der

 • “Resulullah(s.a.v) faiz yiyene vekiline şahidine ve katibine dağlayana (dövme yapana) ve vücuduna dövme yaptırana hulleciye ve kendisine hulle yaptırana zekatın verilmesine engel olana Allahın lanet etmiş olduğunu bildirdi.

Abdullah b. Mesud (r.a.) Resulullah (s.a.v)in şöyle buyurduğunu anlattı;

 • “Kulun haram yoldan kazandığı maldan sadaka vermesine hiç bir sevap verilmez. Kendisine faydası dokunacak bir nafakada veremez. Ondan geride bıraktığı da ancak cehennemdeki ateşini arttırır.

Ebu Rafi şöyle anlattı:

 • Ebu bekir (r.a.)e bir gümüş halhal sattım. Terazinin bir gözüne halhalı bir gözünede dirhemi koydu. Halhal ağır gelince makas alıp kesmek istedi. Dedimki Ey Resulullah’n halifesi fazlası sana kalsın. Bunun üzerine Ebubekir (r.a.) Şöyle buyurdu;
  -Resulullah(s.a.v)’in şöyle buyurduğunu duydum “Benzeri olan şeyden fazlasını isteyen de fazlasını veren de ateştedir.

Ebu Said Hudri Ubade b.Samit, Ebu Hüreyre (r.a.) ve diğerleri Resulullah’ın şöyle buyurduğunu beyan etti.

 • ” Gümüş gümüşle aynı tartıda alınıp verilir. Fazlası faizdir. Buğday buğdayla aynı ölçüde alınıp verilir. Fazlası faizdir.” Aynı yoldan arpayı tuzu ve hurmayıda saydı. Sonunda da şöyle buyurdu;
 • “Her kim bunları attırırsa veya artmasını isterse faiz işlemi yapmış olur.

Tenbihül Gafilin’den aldığımız bilgilere göre faizin müslüman bir kişinin annesi ile zina etmesi kadar günah olduğunu, faizin herhangi bir ölçütünün olmadığını her türlüsünün ağır bir günah olduğunu görmekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir