Erkeğin kadına karşı olan vazifeleri

Değerli takipçilerimiz bu yazımızda Erkeğin kadına karşı olan vazifeleri nelerdir sorusunun yanıtını inceleyeceğiz.
Erkeğin kadına karşı olan vazifelerini kitaplar uzun uzun yazmaktadır. Kısa ve faydalı olduğunu düşünerek “Erzurumlu İbrahim hakkı hazretlerinin” “Marifetname” kitabında yazanları aynen aşağıda bildiriyoruz. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki “Müslümanların en iyisi en faydalısı zevcesine karşı iyi ve faydalı olanıdır.”

Erkeğin kadına karşı olan vazifeleri şöyledir.

Birinci kısım

Ona karşı her zaman güzel huylu olmalıdır.

Ona karşı her zaman yumuşak davranmalıdır.

Eve gelince eşine selam vermeli ve nasılsın diye hatırını sormalı.

Onu tenhada iken neşeli görünce saçlarını tutup okşamalı gülerek büs etmeli (öpmeli) ve sarılmalıdır.

Tenhada üzüntülü görünce onu çok sevdiğini acıdığını söyleyip halini sormalı tatlı şeyler söylemelidir.

Yapamayacağın şeyleri bile söz vererek gönlünü almalıdır. Çünkü o evinde kapalı başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış olan dostu dert ortağı ekmek vericisi kendini neşelendirici çocuklarını yetiştirici ve ihtiyaçlarını gidericisidir.

Çocukları terbiye de ona yardım etmelidir çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona İmdat edene allahu teala yardım eder.

Zevcesini memlekette adet olan elbisenin çamaşırın en kıymetlisini giydirmelidir. Ev içerisinde istediği her şeyi getirmelidir. Sokağa çıkarken bunları da örtmeli yabancıya göstermemelidir.

İyi şeyler yedirmelidir. Zengin ise helal olan şeyleri almalıdır. Ona geniş kullanışlı sıhhi ve İslam hanımına yakışan elbise ve nefis yemekler temin etmeyi kendisine borç bilmelidir. İmamı gazali kimya-yı se’adet in 141. Sayfasında diyorki “zevcenin nafakasını sıkmamalı israfta etmemelidir. Ailenin nafakasına verilen paranın sevabı sadaka sevabından daha çoktur.” Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki “ gaza için, köle azat etmek için, fakire sadaka vermek için ve evindekilerin nafakası için sarfedilen altınların en üstünü ve sevabı çok olanı evin nafakasına verilen altının sevabıdır.”Yine aynı zamanda İbni sirin buyurdu ki” hiç olmazsa haftada bir kere tatlı yedirilmelidir. Çoluk çocukla yemek sevaptır. En mühim şey nafakayı helalinden kazanıp helalinden yedirmektir.

Zevcesini dövmemelidir. Durr-ül muhtar üçüncü cilt 188. Sayfadaki suçlardan birini işlerse onu tesir etmesi edeple indirmesi caiz olur denilse de yine vacip olmaz.

İkinci Kısım

Allahü teala’nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuru için 1 günden çok dargın durma malıdır.

Zevcesinin huysuzluklarına yumuşak karşılamalıdır. Çünkü kadınlar eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Akılları erkeklerden azdır erkeğe emanet olunmuşlardır gülerek tatlılıkla geçirmek için alınmışlardır. İmam-ı Gazali buyuruyor ki, “Erkeğin vazifelerinden onikincisi, hanımını boşamamasıdır. Zira Allahü teâlâ, bütün mübahlar [yani izin verdiği şeyler] içinde yalnız, talak vermeyi [yani boşanmayı] sevmez, zaruret olmadıkça, birini incitmek caiz değildir.”

Zevcesinin ahlakında bir değişiklik görürse kabahati kendinde bulup ben iyi olsaydım o da böyle olmazdı diye düşünmelidir. Evliyadan birine zevcesi huysuz idi bunu hep sabreder soranlara derdi ki eğer onu boşarsam ona sabır edemeyen biri alır da ikisini birden felakete düşmelerinden korkarım. Büyükler buyurmuş ki bir kimse ailesinin huysuzluğuna sabır ederse 6 şey ziyandan kurtulur. Çocuk dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, ahırdakiler dövülmekten, kedi sövülmekten, misafir gücendirilmekten elbise yırtılmaktan.

Ehli kızınca susmalıdır. Böylece kadın pişman olup özür dilemeye başlar. Çünkü o zayiftir susunca mağlub olur.

Ehlin iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve allahü teâlâya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir.

Zevcesi ile öyle olmalıdır ki  beni herkesten çok seviyor bilsin.

Bakkal kasap çarşı pazar işlerini asla ona bırakmamalı. Evin idaresinde onu fikri sorulmalı. Dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemeli.

Zevcesini cahilce hareketleri için daima uyanık bulunmalıdır çünkü adem babamız havva anamızın daveti üzerine yanlış iş işledi evde hakim amir erkek olmalıdır kadın değil.

Zevcesinin günah olmayan kusurlarını görmemezlikten gelmelidir günah iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza oruca ve gusül abdesti almaya devam etmesine tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir .

Zevcesinin ayıplarını sırlarını herkesten gizlemelidir.

Zevcesine latife, şaka yapmalı ve kadının seviyesine inip onu hoşnud etmelidir. Nitekim, allahü teâlâ’nın sevgilisi “sallallahü aleyhi ve sellem”, ezvac-ı mutahharasına karşı, insanların en zarifi idi. Hatta bir kerre işe radiyallahü anha ile yarış etti. Işe validemiz geçti. Bir daha yarış ettiklerinde, server-i alem (sallallahu aleyhi ve sellem) geçti. Müslümanın ehli ile oynaması, boş ve günah değildir, sevaptır.

Üçüncü kısım

Zevcesini cadde üstünde parklara yakın oyun yerlerinde spor sahalarına mektepleri karşı olan evlerde oturtmamalı, yabancı erkekleri görmesine onlarla konuşmasına sebep olmamalı. Müslümanlar ailesini iyi havalarda çayırları su kenarlarına haram bulunmayan kalabalık olmayan yerlere götürerek gezdirmeli, hava aldırılmalıdır.

Zevcesini tahsile, vazifeye, fitneye sebep olan yerlere göndermemektir. (Hadika’da bütün bedenle yapılan günahların 32.sinde diyorki, Hür olan kadının yanında zevci veya ebedi mahremlerinden biri olmadan 108km uzağa gitmesi haramdır. Çok kadınla birlikte bile olsa haramdır.

Zevcesine Kur’an-ı kerim okumasını, farzlardan, haramlardan ona lazım olanları, öğretmelidir. Allahu tealanın emir ve buyruklarını eşine ve çocuklarına öğretmeyen, cehennemde azap çekecektir.

Ehlinden izinsiz, nutfeyi ondan azl etmemeli ve o rahatlamadan feragat etmemelidir. Hayz halinde yani adet döneminde ise ona yaklaşmamalıdır. Adet yani regl 10 günden sonra kesilirse, gusl etmese bile birleşim caiz olur. Fakat adet 10 günden önce tamamlanırsa, gusl ettikten sonra 1 namaz vakti geçtikten sonra caiz olur.

Zevcesi, yalnız evde, kocasına karşı süslenip, başka kimselere süslenmemelidir. Zevcesi yada kızları açık gezinin erkeklerde onlarla birlikte cehenneme gidecektir diye buyruldu.

Zevcesinden izinsiz sefere, hatta nafile hacca gitmemelidir.

Zevcesi namaz kılıyor ve erkeğine itaat ediyorsa, ondan başka evlenmemelidir. Zira hanımları arasında adalet ve eşitlik yapmıyanlar Cehenneme gideceklerdir. Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “İki hanımı olup da, ikisine eşit bakmayan kimse, kıyamet günü, mahşer meydanına yarısı eğrilmiş olarak gelecektir.”

Zevcesine, gamını, kederini, düşmanlarını, borçlarını söylememelidir.

Ona, yanında ve yanında olmadığı zamanlarda, hep hayır dua etmeli, fena dua etmemelidir. Çünkü, gece-gündüz onun için çalışmaktadır. Onun ekmekçisi, aşçısı, terzizi ve hamamcısı ve malının bekçisi ve yoldaşı ve munisi ve yarı ve nigarıdır.

Unutulmamalıdır ki, erkeğin kadına karşı olan vazifeleri gibi kadınların da erkeğe karşı olan vazifeleri mevcuttur.

İlave bilgi: Dinimizde kadının önemi ve kadının çalışması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir