Dünyaya kaç peygamber geldi ?

Değerli kardeşlerimiz bu yazımızda dünyaya kaç peygamber geldi sorusunun yanıtını inceleyeceğiz.
Kur’a-ı Kerim’de, ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.s.) kadar pek çok peygamberin gelip geçtiği yer almaktadır. Ve Alemlerin rabbi Yüce Allahımız her kavme Allah’ın peygamber gönderdiğini bize haber vermektedir.

“Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.”

Hicr Suresi 10.ayet

Öncelikle Peygamberler Kuran-ı kerimde ismi geçen 25 Peygamberden ibaret değildir. Bir hadise göre yer yüzüne 124.000 peygamber gelmiş ve bu 124.000 peygamberden 313 tanesi resuldur. (bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77)
Fakat Taberânî tarafından nakledildiği belirtilen bir rivayete göre de, toplam kaç resul olduğu sorulduğunda Peygamber efendimiz (s.a.v)  315 resulün bulunduğunu söylemiştir. İbn Hacer de bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir (İbn Hacer Askalani, Metalib’ul-Aliyye no: 3023) (bk. İbn Hacer, el-Fetâva’ l-hadîsiyye, s. 180, III. Baskı, Kahire, 1989)
Bilindiği gibi, resul ile nebi arasında fark vardır. Resul yeni bir kitap ile gelen Peygambere denir. Nebi ise yeni bir kitap olsun yada olmasın tüm peygamberler için kullanılır.

Bu peygamberlerin bir kısmına müstakil kitap indirildiği gibi bir evvelki Peygamberin kitabıyla amel edenler de olmuştur. Örnek verecek olursak Musa aleyhisselam’ın kitabıyla Harun aleyhisselam da, İsa (as)’ın kitabıyla Yahya ve Zekeriya aleyhisselam da amel etmiştir.

İmam-ı Rabbanî, hem delillere , hem keşfe dayanarak demiştir ki:
“Hindistan’da çok peygamberler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış veya sayılı birkaç kişiyle sınırlı kaldığı için iştihar etmemiş veyahut nebi ismi verilmemiş.” (bk. Nursi, Mektubat, s. 386)

Dünyaya kaç peygamber geldi ? Sorusuna kısaca yanıt verecek olursak 124.000 bin peygamber gelmiş ve bunların bazı hadislere göre 313’ü bazı hadislere göre ise 315’i resuldur.

İlave bilgi için :
Allaha ve Peygambere inanmayanların iyilikleri dünyada kalır.
Ölüleri dirilten Peygamber kimdir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir