Dinimize göre Uyku ve Ölüm ilişkisi

Uyku ve Ölüm Aynı şey midir ?

Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye Birinci Kısmı okurken bununla alakalı sorulmuş bir soruya denk geldim. Ve herkesin merak ettiği o konuda aynen şu şekilde bilgilendirme yapılmıştı.

Soru : Zümer suresinin 42. ayetinde mealen buyruluyor ki “Allahu teala insan ölürken ruhunu bedeninden ayırır. Ölmediği zaman uykudayken de ruhunu ayırır”. Bu ayeti kerimenin mealinden şu anlaşılmaktadır. İnsan uyurken tıpkı bir ölü gibi bedeni ruhundan ayrılıyor mu ?

Cevap: Uyurken ruhun bedenden ayrılması, bir kişinin gezmek için eğlenmek için kendi vatanından gülerek sevinerek ayrılmasına benzer. Gezdikten sonra sevinç içerisinde vatanına döner. Ruhun gezinti yeri alem-i misaldir. Bu alemde görecek tatlı ve meraklı şeyler vardır. Fakat ölümle ruhun ayrılmasında bu böyle değilidir. Aynı şekilde Örneklemek gerekirse vatanı yok olan binaları yıkılan kimsenin vatanından ayrılmasına benzer. Bunun içindir ki uykuda ayrılmasında acı ve sıkıntı yoktur. Ölürken ayrılmasında ise çok acılar ve güçlükler çıkar ortaya. Uyuyan insanın vatanı dünyadır. Ölen kişinin ise ahirettir. Ve artık geri dönüş yoktur. Deylemînin (r.a) bildirdiği bir hadis-i şerifte “İnsan ölünce, kıyameti kopmuş olur” buyruldu.

Uyku ve ölüm ikiz kardeştir.

Buradan anlaşılıyor ki uyku ve ölüm bir ikiz kardeş gibidirler. Ama her ikiz kardeşi ayıran özellikler olduğu gibi bu kardeşleri ayıranlar da var.
Tıpkı ölümün dönüşü olmayan bir yolculuk, uykunun ise dönüşü olan bir yolculuk olması gibi.
En’am suresinin 60. ayetinde buyuruluyor ki;

Geceleyin sizi öldüren (uyutan), gündüzün ne yaptığınızı bilen, sonra takdir edilmiş ecel (vaktiniz) tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O’dur. Sonra dönüşünüz yine O’nadır. Sonra yaptıklarınızı size haber verecek (hesaba çekecek) tir.


En’am suresinin 60. ayeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir