Dinimizde kadının çalışması günah mıdır ?

Dinimizin kadına verdiği değeri şu ana kadarki hiçbir düşünce hiçbir din vermemiştir. Diğer düşünceler kadın erkeğin bütün haklarına sahiptir diyerek kadına kendini bakma yükümlülüğü getiriyor ve çalışmaya mecbur bırakılıyorlar Fakat İslamiyet’e göre kadına erkek akrabasından fitre verecek kadar zengin olanlardan en yakın bulunanı bakmak mecburiyetindedir. Yakın akrabası yoksa veya fakirseler devlet ihtiyaçlarını vermeye memurdur. Buradan da anlaşılacağı üzere kadının dinimizde ki yeri konumu makamı yüksektir. Dinimizin kadına verdiği önemi çok uzun bir yazıyla siz değerli takipçilerimize sunmuştık (Tıklayıp okuyabilirsiniz : İslam’da kadının önemi, İslam’da kadının yeri) Gelin şimdi hep beraber Dinimizde kadının çalışması günah mıdır ? sorusunun yanıtını inceleyelim.

Dinimize göre kadının çalışması ve ilim öğrenmesi

Evli bir kadına Kocası htiyacı olan her şeyi getirmekle aynı zamanda istiyorsa ayrı bir ev tutmak da mecburdur. Şafi mezhebine göre tütün parasını bile vermesi gerekmektedir. Fakat Hanefi mezhebine göre tütün parasını vermek lazım olmadığı reddül muhtar da yazılıdır şayet erkek kadına bakamayacak derecede fakir ise ya da Zengin olduğu halde ihtiyaçlarını almıyorsa yakın akrabanın bu parayı kadına borç vermesini emreder. Buna göre İslam dini kadını geçim derdinden muaf eder.

Dinimize göre kadın çalışmaya didinmeye  para kazanmaya mecbur değildir. Her şey onun ayağına gelecektir. İslam dini ona bu kıymeti vermiştir. Fakat kadının islamiyeti dinini imanını farzlarını ibadetlerini haramların öğrenmesi gerekmektedir. Babasının ya da kocasının ona bu ilimleri öğretmesi gerekmektedir. Öğretmezlerse büyük günaha girerler. kadının gidip dışarıdan öğrenmesi lazım olur. Normal şartlarda Kadın erkekten izinsiz hiçbir yere gidemezken bu ilimleri öğrenmek için gidebilir. İslamiyet’in bilime ne kadar Kıymet verdiğini Buradan da anlamaktayız.

Dinimizde kadının çalışması günah mıdır ?

Dinimizde kadının çalışması günah mıdır ? sorusuna gerelecek olursak, Kadın Ticaret fen sanat ve ziraat ile uğraşmaya mecbur değilse de bunlarla meşgul olması para kazanması yasak ve günah değildir. Fakat para kazanırken erkeklerle bir ortama girmemesi günah işlememesi avret mahallini kesinlikle açmaması haramdan sakınması gerekmektedir. Haticetül Kübra (R.A) islamiyetten evvel ve sonra Ticaretle meşgul olurdu kâtipleri memurları hizmetçileri çoktu. Hatta bir kere Muhammed Aleyhisselam’ı Ticaret kafilesine Reis tayin etmişti.


“Tenbih-ül Gafilin” de yazılı hadisi şerifte “ 4 şeyi yapan kadın cennete girecektir. kocasına ihanet etmeyen Beş vakit namaz kılan Ramazan’ı Şerif’te orucunu tutan  ve 18 erkekten başkasına başı saçı Kolları bacakları açık olarak görünmeyen kadın cennete girecektir” buyruldu. 

Saadeti Ebbediyye islam İlmihali saife 490

Doğru kılınan namaz insanı Günah işlemekten korur ve İslam’ın şartlarını yerine getirme sevgisi verir.

Kadınlar Erkeklere Allahın Emanetidir.

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret’in 10. Yılı son haccının hutbesindeki sözlerinden nasihatlerinden bir tanesi de şuydu; “Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz onlar size Allahu Teala’nın emanetidir onlara yumuşak olunuz iyilik ediniz.” Aynı zamanda İslamiyet’e göre bir kız ile evlenmek onu mutlu etmek ibadettir ve bütün Nafile ibadetlerden daha sevaptır.

Erkeğin kadına karşı olan vazifelerini kitaplar uzun uzun yazmaktadır bununla alakalı olarak yazmış olduğumuz makalemizi okumak için lütfen buraya tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir