Dinimizde borç almak, borcu ödememek

Hakikaten ihtiyacı olan kimsenin ödeme niyetiyle borç almasında bir mahzur yoktur, Borç alan, ödememek niyeti ile borç alırsa rüşvet yiyen gibidir.

Hz. Aişe (r.a) şöyle anlatiyor; (Tenbihül Gafilin)
O, borç alıyordu. Kendisine “Senin borç almaya ne ihtiyacın var?” denince, Resûlullah (s.a.v.)’ın şöyle buyurduğunu anlattı.
“Bir kimsenin ödenmesini istediği bir borcu olunca, Allah’tan ona yardım gelir.” Sonra şöyle devam etti
“İşte bende bu yardıma nail olmak için borç alıyorum.

Ayrıca, Hz. Aişe (ra), Resulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu anlattı: (Tenbihül Gafilin)
Rızkı arayınız. İçinizden biri darda kalacak olursa, Allah
ve Resulüne güvenerek borç etsin.
Muhammed b. Ali, borç ederdi. Kendisine soruldu: “Senin ihtiyacın yok. Niçin borç edersin? Şu kadar da malın var!”
Bunun üzerine, Resulullah (s.a.v.)in şöyle buyurduğunu anlattı
-Borcunu ödeyinceye kadar, Allah borçlu ile beraberdir. Allah’ın benimle olmasını,seviyorum” dedi.

Ödememek niyeti le borç alanın, rüşvet yiyen gibi olduğuna gelince.
“Bir kimse, mihrini vermemek niyeti lie bir kadın alırsa, kıyamet günü, zina etmiş olarak gelir.
Bir kimse, bir şey alirken, parasını ödememek niyeti ile alırsa kıyamet günü hırsız olarak gelir.

Ebů Katade, Resûlullah (s a.v.)’tan naklen şöyle anlattı (Tenbihül Gafilin)

Resülullah’a şöyle soruldu;
“Bir kimse, Allah yolunda cihat esnasında olürse, hatalari kalkar
mi?”
Bunun üzerine, Resůlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Evet, ecrini Allah’tan uman, sabırlı, cihada dönük, kaçmaya kalkmazsa, hataları kalkar. Ancak, borç hariç. Çünkü borç, ondan alınır.”
Lokman Hekim der ki: Demir yükü, değirmen taşı taşımak isterim. Ama, borç nevinden bir şey almak istemem.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir