Dinde reform yapılabilir mi ?

Reform bir şeyi güncellemek düzeltmek iyileştirmek anlamına gelen bir sözcüktür. 16. yüzyıl avrupasında karşı çıkışlar ve din anlayışında ileri sürülen yenilikler dinde reform cümlesini ortaya çıkartmıştır. Peki dinde reform yapılabilir mi ?

İslâm âleminde ve özellikle Türkiye’de kullanılışı ise, Batıcı eğilimlerin yaygınlık kazanmasından ve Batı kültürünün İslâm âlemine hâkim oluşundan sonra olmuştur. Batı kültürünün hakimiyet kurmasından sora Avrupada kullanılan bazı tabirlerle bazı fikrî akımlar, olduğu gibi İslâm âlemine uyarlanmaya çalışılmıştır. Reform da bu tabirlerden biridir. Reform düşüncesi batı kültürü ve medeniyet anlayışının da müslüman ülkelere yayılmasına sebep olmuştur.

İslâm âlemi geri kalmıştı. Aydın kesim yeni arayışlara girdi. Bir kısmı, geri kalışımızın sebebini İslâm dinine yüklediler. Bunların bir kısmı bunu açıkça ifade etmekten çekinmediler. İslâm dinine açıktan cephe aldılar. Din adına ne varsa hepsi sökülüp atılmalıydı. Bir kısmı ise, strateji açısından bunu uygun görmediler. Batıda yapıldığı gibi dinde reform yapmayı modern hayatla bağdaşmayan yönleri atmayı tercih ettiler. Bunun bir sonucu olarak din, toplum hayatından uzaklaştırılacak, modern hayatla bağdaşmayan ahlâkî kuralları da reforma tabi tutularak kademeli olarak kaldırılacaktı. Böylece halktan gelebilecek tepkiler de göğüslenebilecekti.

Bu tür düşünceler, “dinde reform” ismiyle yayıldı. Bu konuda makaleler yazıldı, konferanslar verildi, kitaplar neşredildi.

Dinde Reform diye birşey söz konusu olamaz!

Tarih boyunca insanın üstün bir varlık olduğunu düşünmeyenler islam dinine düşmanlık etmiş, gençlerimizi kandırmak için çabalamış ve hiç ummadık zamanlarda o sımsıkı sarıldıkları dünya zevklerini bırakıp ait oldukları cehenneme gitmişlerdir.
Kafirler dünyanın dışı tatlı içi acı olan, dışı parıltılı içi zehirli olan, başlangıcı hoş sonu boş olan rahatlığına ve güzelliğine sarılmaktalar. Müslümanlar ise Allahın emir ve yasaklarına, Peygamber efendimizin (s.a.v.) yoluna uymalı ve bu ışıklı yoldan yürümekten vazgeçmemelidir.

Dinde Reform adında islamiyete düşmanlık !

Dinimizde sonradan çıkan din düşmanlarının ‘Dinde Reform’ adında uydurulan cahil ve zarar vermek niyetindeki yalanlarına inanmamalıdır. Dinde reform yapılabilir mi ? sorusunun cevabı net bir şekilde yapılamazdır. Peygamberimiz (s.a.v.), “Bid’at sâhibi olanlara, [ya’nî Peygamberimizin (s.a.v.) zamanında ve onun dört halifesi zamanında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan sözleri, yazıları, usulleri ve işleri, ibadet olarak, inananlara, yapanlara ve yaptıranlara] hurmet eden, dirilerini ve ölülerini medh eden, bunları büyük bilen, islamı zedelemeye yıkmaya, dünyâdan kaldırmaya yardım etmiş olur” buyuruyor.

Aradan asırlarda geçse yüz yıllarda geçse Kuran ne güzel rehberdir.


Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

İBRAHİM/52


Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O’dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık.

(EN’AM/97)

Kaynak: Tam İslam İlmihali Seadeti Ebediyye-sorularla islamiyet

İlave bilgi için : Dinimizde Akıl ve Zeka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir