Cinsel ilişki ürünleri kullanmak günah mıdır?

İslamiyette cinsel ilişkinin sınırları apaçık belirtilmiştir. Evlilik teşvik edilmiş ve müslümanlara iffetlerini korumaları emredilmiştir. Aynı zamanda eşlerinin dışında herhangi bir cinsel tatmin yolu arayan kişileri de haddi aşan kimseler olarak nitelendirmiştir. Ayrıca Kuranı Kerimde zina ve eşcinsel gibi gayri meşru ilişkileri de haram kılınıdğını bize bildirmiştir. İslâm alimleri ilgili âyetler ve hadisler ışığında, hangi şart altında olursa olsun zina ve eşcinsel ilişki gibi gayri meşru ilişkilerin haram olduğunda görüş birliğine sahiptirler. Kişinin eliyle cinsel doyuma ulaşmasını (istimna), yahut bakmak, düşünmek, sürtünmek gibi cinsi tatmin sağlayan her türlü gayrı tabiî davranışı hoş karşılamamış, caiz görmemişlerdir. Nur Süresi, 33. Ayetinde de şöyle buyrulmaktadır:

Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerini fazl u kereminden zengin kılıncaya kadar zinaya karşı iffetlerini korumaya çalışsınlar.

Nur Süresi, 33. Ayet

Nefis ve heveslerinin baskısı altında kalan gençlere Peygamberimiz’in (s.a.v) gösterdiği yol en güzelidir. Bu yolla genç, hem ibadet yapmış olur, hem de kendisine hâkim olma çaresini bulur. İbni Mesud’un rivayet ettiği hadisi şerifte Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmaktadır:

“Ey gençler topluluğu! Sizden evlenme çağına gelip de buna güç yetirenler evlensin, evlenmeye imkân bulamayanlar da oruç tutsun, çünkü oruç şehveti kesicidir.”

(Buhârî, Nikâh 2)

Bu tür davranışların caiz olmadığı hükmünü, İslâm’ın cinsel hayatla ilgili olarak öngördüğü genel ilkelerden ve bu konudaki âyet ve hadislerin dolaylı ifadelerinden çıkarmışlardır. Ancak bazı İslâm bilginleri şehvetini yenmeye güç yetiremeyip zinaya düşebilecek bekârlarla, eşi ile ilişki kurma imkânı bulamayan evlilerin el aracılığı ile veya bakma, düşünme gibi bir yolla cinsel doyuma ulaşmasını ehven-i şerreyn yani zinaya göre daha hafif bir kötülük; bunu alışkanlık haline getirmelerini ise neredeyse zina kadar çok çirkin ve günah bir davranış olarak nitelendirmişlerdir.

Günümüzde şehveti duyguları bastırmann zorluğu

Anormal ve gayri meşru tatmin yollarının yayılma özelliği gösterdiği Günümüz toplumlarında, gençlerin şehevî duygularına hakim olmalarının zorluğu inkâr edilemez.
Böyle toplumlarda ilk bakışta, istimna ile, bakma, sürtünme gibi tabiî olmayan yollarla cinsel doyuma ulaşmanın, zinaya göre ehven bir kötülük kabul edilmesinde olduğu gibi, bireyin şişme mankenlerle, uzva benzer cinsel nitelikli ürünlerle, resim ve filmlerle cinsel doyuma ulaşması, düşünme, bakma, sürtünme gibi yollarla cinsi tatmine ulaşmasından sonuçları itibariyle kötüdür.

Ne var ki, her çeşit gayri tabiî ve meşru olmayan yollarla cinsi tatmine ulaşmanın birey üzerinde bedenî ve ruhî bozukluklara yol açacağı ve bireyi zamanla normal evlilik hayatından uzaklaştıracağı açıktır.

Cinsel ürünler satmak haram mıdır?

Çünkü birey bir taraftan bu ürünlerle cinsi doyuma ulaşırken, kutsal aile kurumunu ve insan neslinin gelişimini yok etmeye katkı sağlamış, diğer taraftan da bu konuda gençlerin cinsel eğilimlerini acımasızca sömüren, onların ruh ve beden sağlıklarını bozup sosyal hayattan uzaklaştıran, aile hayatını olumsuz olarak etkileyen bir ticari sektörün gelişmesine, yaygınlaşmasına dolaylı olarak yardım etmiş olmaktadır. Bir âyette şöyle buyrulmaktadır:

“İyilik ve takvâ üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın.”

(Mâide, 5/2)

Buna göre, bu sektörün ürünlerinin kullanımı, satımı, aracılığı, o sektörün işlediği harama ve günaha ortak olma anlamına gelir. (Prof.Dr. Raşit Küçük)

Eğer başlama veya zevk almada bir arıza varsa karı koca arasında uyarıcı, geciktirici vb. araçlar kullanılabilir. Yapay alet kullanılamaz.

(Ek Bilgi İçin Tıklayınız) : İstimna – El ile cinsel aktivite günah mıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir