Cenazede yas tutmak günah mı ? Siyah kurdele günah mı ?

İnsan oğlu yaradılıştan süre gelen tabiatı gereği bir yakını veya sevdiği herhangi bir tanıdığı vefat etmesi sonucu hüzünlenmesi gayet normaldir. Bu hüzünlenmenin akıllara getirdiği bir soru ise Cenazede yas tutmak günah mı ? sorusu olmuştur. İslamiyetin yas tutmayı kesin ve kesin yasaklaması söz konusu değildir. Ancak bunu doğal sınırları içerisinde bırakmak gerekmektedir. Abartıya veya dövünmeye dönüşmesini engellemek gerekmektedir. İslamiyette yasaklanan yas tutmak değil bu tür abartıya dönüşen eylemlerdir. Şöyleki :

Peygamberimiz bu abartı ve dövünmeleri yasakladıktan sonra sonra oğlu Ibrahim`in ölümünde, kendisi de gözyaşı dökünce, ashabı, “nasıl olur, sen bunu bize yasaklamamış mi idin? diye sormaları üzerine, yasaklanan şeyin şefkat ve kalp inceliginden ağlamak değil, sesini yükseltmek ve dövünmek olduğunu bildirmiştir. (Buhârî, cenâiz 43; Ibn Mâce, cenâiz 53; Müslim, fedâil 62; es-Subkî, el-Menhel VNI/278.)

Cenazede yas tutmak günah mı ?

Ölümün aslında insanın ruhunun asıl mekanına kavuştuğu imtihanından kurtulduğu ve sonsuzluğa uğurlamak olduğunu unutmamamız gerekir. Geride kalan tüm fertlerin aynı yolu takip edeceği unutulmamalıdır. Allah`tan geldik, yine ona döneceğiz şeklinde düşünülmelidir. İsyan veya küfre sebep olan “Bu da kader mi! Artık ben yaşayamam! Allahım onun yerine beni al! şeklindeki davranış ve dövünmeler kesinlikle yasaklanmıştır. Yüksek sesle olmamak şartıyla ölüye ağlamak hüzünlenmek mübahtır.

“Ölenin arkasından yüzünü gözünü tırmalayan, yakasını paçasını yırtan, Câhiliye insanı gibi bağıra-çağıra ağıt yakıp kendisine beddua eden, bizden, bizim yolumuzu izleyenlerden değildir.”

(Buhârî, Cenâiz 36, 38, 39, Menâkıb 8; Müslim, İmân 165. Ayrıca bk. Tirmizî, Cenâiz 22, 25; Nesâî, Cenâiz 17; İbni Mâce, Cenâiz 52)

Siyah kurdele günah mı ?

Yine günümüzde cenaze merasimlerinde sıkça karşılaştığımız şey siyah kurdele fotoğraf vb işaretler kullanılması. Bu tür işaretlerin kullanılması hususunda da ruhsat verilmemektedir. Çünkü yapılan araştırmalara göre siyah kurdele Yahudilere ait bir gelenek olduğu da ortaya çıkmıştır. Peygamber efendimiz (s.a.v) “Kim bu kavme benzemeye çalışırsa ondandır.”  hadisini unutmadan ölçülü davranmak gerekmektedir. Ölü için yüksek sesle ağlamak, matem tutmak, siyah elbise giymek, siyah perdeler ve rozetler, işaretler asmak, matem işaretleri, resmini taşımak caiz değildir. (S. Ebediyye)

Ekstra bilgi için : Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir