Cami yada Mescit yaptırmanın sevabı nedir?

Cami yada mescit yaptırmak, ve namaz kılmaya hazır hâle getirmek, Allahu Teâlâ’nın, karşılığında büyük sevaplar vadettiği en fazîletli amellerdendir. En faziletli amel olmasının yanında aynı zamanda cami yada mescit yaptırmanın insanın öldükten sonra da sevap getiren sadaka-i câriye olduğu söylenmiştir.

Allahu Teala Tevbe suresi 18. ayeti kerimede şöyle buyurmuştur.

“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve âhiret gününe îmân eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imâr eder.İşte doğru yolu bulmaları umulanlar bunlardır.”

Tevbe suresi 18. ayeti

Enes (r.a.) naklederki Resuli Ektem Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyurmuştur.
Mescitleri imar edenler ehlullahtır.(Ehlullah: Allah adamı, velî, evliyâ, anlamlarına gelir.) Hak Teala Hazretleri dedi ki : “Benim yeryüzünde evlerim ve mescitlerim vardır. Onları imar eden, ziyaret edenlerdir.”

Cami veya mescidin yapımı veya yapımına katkıda bulunmak için malını harcamak, kendisi veya başkası adına infak eden kimsenin niyeti güzelve infak edilen mal da helal kazançtan olursa, bu sadaka-i câriye sayılır denilmiştir.

Yine Peygamber Efendimiz cami yada mescit yapılmasıyla alakalı olarak şöyle buyurmuştur.

“Kim, (Allah rızâsı için) bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar.”

Buhârî, hadis no:450. Müslim, hadis no: 533

Aynı zamanda bu hadis Ömer İbn Katâde’den şöyle nakledilmiştir: “Ubeydullah el-Havlânî, Mescid-i Nebevî’yi yeniden inşa ettiği zaman, İnsanların kendisi hakkında ileri geri konuşmaya başladığı bir sırada Hz. Osman’ın şöyle dediğini nakletmiştir: ‘Hakkımda çok ileri gittiniz. Oysa ben, Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu İşittim: Her kim bir mescid yada cami yaptırırsa Allahu Teâla da onun için cennette onun bir benzerini inşa eder.”

Hem tevbe suresi hemde üstteki hadislerden anlayacağımız üzere her müslümanın hayali olan mescit ve cami yaptırılmasının dinimizde önemi büyütür. Allahın evleri olarak bilinen camilerin yapımında gerek madden gerek bedenen hizmet vermek çok sevaptır. Allah razı olduğu kullarından olabilmemizi nasip eylesin.(Amin)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir