Büyü gerçekten var mıdır? Büyü yaptırmak günah mıdır?

Tarafımıza ulaşan Büyü gerçekten var mıdır? Büyünün insan üzerinde etkisi var mıdır? Büyü yaptırmak günah mıdır? sorularının yanıtlarını inceleyeceğiz.

Büyü gerçekten var mıdır?

Büyü insanlık tarihinin çok eski dönemlerinden günümüze kadar ulaşan ve yapılması büyük günah olmasına rağmen yapılan aktivitedir. İnsana doğaüstü güçler ile (genellikle cinler vasıtasıyla) tesir etmek anlamına gelmektedir. Diğer bir adı ise sihirdir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerle, bazı hadislere dayanan bir kısım İslam alimleri büyünün bir hakikati olduğunu ve tesir ettiğini, bunun şerrinden Allah’a sığınmak gerektiğini söylemişlerdir.

Büyü insana etki eder mi?

Büyü mutlaka etki eder demek yanlıştır. Fakat etki etme ihtimali de bulunmaktadır. Allahü teâlâ izin vermezse, ilaç da, büyü de tesir etmez.

Cinci hocaya gitmek günah mıdır?

Cinci hocaya inanmak, insanı cinden kurtardığına inanarak, ona ücret vermek caiz değildir. Büyü çözene de para vermek caiz değildir. Cinin zararından kurtulmak için, en tesirli iki silah; Kelime-i temcîd ve İstiğfâr duasıdır. Kelime-i temcîd; (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm)dir. Bunu okuyandan cinlerin kaçtığını, büyünün bozulduğunu, İmâm-ı Rabbânî hazretleri 174. mektubunda ve istiğfar duasının, dertlere deva olduğu hadîs-i şeriflerde bildirilmiştir.

Büyü yaptırmak günah mıdır?

İslâm, sihirle uğraşmayı, büyü yapmayı şirk ve küfür derecesinde bir fiil saymış, bu konuda çok şiddetli bir tutum sergilemiştir. Konuyla alakalı olarak İbni Âbidînde deniyor ki: “Öğrenmesi haram olan bilgilerden biri sihir, büyü ve kehanettir. Sihir, ilme, fenne uymayan gizli sebepler kullanarak, garip işler yapmayı sağlayan ilimdir. Sihri öğrenmek de, öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için ve hayırlı işler yapmak için öğrenmek de haramdır.

Yine büyünün günah olması ile alakalı olarak bir hadisi şerifte şöyle buyrulmaktadır:

İnsanı helâke sürükleyen şu yedi şeyden sakının:
1- Allah’a şirk koşmak,
2- Sihir yani büyü yapmak,
3- Katillik,
4- Faiz yemek,
5- Yetim malı yemek,
6- Cihadda savaştan kaçmak,
7- Evli ve namuslu bir kadına, zina etti diye iftira etmek.) 

(Buhârî, Vasâyâ 23, Tıb 48, Hudûd 44; Müslim, Îmân 145. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vesâyâ 10; Nesâî, Vesâyâ 12)

İlave bilgi için Tıklayınız :Hayırlı iş için büyü yaptırmak günah mıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir