Bu dünyada fakir olmanın faziletleri nedir?

Allahu teala yaşadığımız dünyamızı sonsuz nimetlerle donattığının farkındayız. İslamiyet bu nimetleri helal yoldan kazanmamız için bizlere nasihatta bulunmuştur. Nitekim helal kazanıp gösteriş için değilde yardım severlik için veren ellerin üstün olduğuda bildirilmiştir.

Fakirlik insan düşüncesi üzerinde olumsuz etki yapar. İnsanı küfre yada isyana zorlaması muhtemeldir. Aynı şekilde yoksulluk evlilik hayatını da olumsuz etkiler. Bu konuda önemli olan sabretmek ve bu dünyada misafir olduğunu unutmamaktır. Bu dünyada misafiri olduğunu bilen bir mü’min, kullara el açamaz, aynı şekilde fakirliğini halka gösterip dilencilik vaziyetini alamaz. Nitekim yüce rabbimiz de Bakara Suresi, 153. ayetinde şöyle buyurmaktadır;

Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Bakara Suresi, 153.

Bu dünyada fakir olmak hakkında Resullullahın şöyle buyurmuştur.

Fakirlik dünyada meşakkat ahirette ise sevinçtir. Zenginlik bu dünyada sevinç ahirette ise meşakattir.

Tenbihül Gafilun s261 (Fakirlerin Fazileti)

Müslümanlara yakışan kendisi zebgin de olsa fakir de olsa fakirleri ve fakirlik hallerini sevmesidir. Yani zenginken fakir olan bir müslümanın da içinde bulunduğu duruma şükretmesi yine o mümin için bir müafattır. Aynı zamanda çok zengin olan birinin fakirleri hor görmemesi, onları sevmesi gerekmektedir. Çünkü Allahu teala Resulüne fakirleri sevmesi onlara yakın oturması emrini verdi.

Fakir olmanın faziletlerine gelecek olursak

Fakirliğin faziletlerinden bir tanesi cennete zenginlerden önce girecek olmalıdır. Bu konuyu ele alan detaylı bir yazı yazmıştık (Okumak için Tıklayınız: Fakirler zenginlerden önce cennete gireceklerdir)
İbn Teymiyye aynı zamanda fakirlerin cennete erken gireceğini şöyle belirtmiştir;

“Fakirler, cennete zenginlerden önce girecekler, çünkü onların hesap verecekleri malları, servetleri yoktur. Zenginler ise mallarının ve servetlerinin hesabını verecekler, nereden kazanıp nerede harcadıkları sorulacağından dolayı gecikirler. Ancak cennete girdikten sonra haseneleri daha fazla ise fakirlerden dereceleri daha üstün olur. Nitekim zengin nebîler, sıddîklar ve diğerleri haseneleri fazla olduğu için fakirleri geçeceklerdir.”

İbn Teymiyye, Mecmû’u Fetâvâyı İbn Teymiyye . XI, 121.

Resûlullah Efendimizin (s.av.) yine konuyla alakalı şöyle buyurmuştur.

“Ben, cennetin kapısında durdum. Gördüm ki, oraya girenlerin çoğunluğu fakirlerdi. Zenginler ise (hesaplarının görülmesi için) cennete girmekten bir müddet alıkonulmuşlardı.”

Riyâzü’s-Sâlihîn, 258

Fakirlik aynı zamanda sünnettir.

Peygamber Efendimiz (asm) dünyada fakir gibi yaşamış, dünya malına teveccüh göstermemiştir. Abdullah bin Mes’ûd (ra) anlatıyor:
Resûlullah Efendimiz (asm) bir hasır üzerinde uyumuştu. Mübarek yan tarafı hasır izi olduğu halde uyandı.
Biz: “Ya Resûlallah, sizin için bir döşek edinseydik!” dedik.
Resul-i Kibriya Efendimiz (asm):
“Dünya ile benim işim yoktur! Ben dünyada ancak bir ağaç altında gölgelenen, sonra ayrılıp giden bir binekli yolcu gibiyim.” buyurdu.

Yine bir fakih şöyle anlatmaktadır:

Bilesin ki fakirliğin 5 üstün şerefi vardır:
-Namazda sadakada ve diğer ibadetlerde onunki sevap yönü ile zenginden daha üstündür.
-O bir şey arzı eder de bulamazsa sevap yazılır
-Cennete daha önce girer.
-Ahirette verecekleri hesap daha azdır
-Fakirlerin pişmanlığı daha az olur.
Şöyleki Kıyamet günü, zenginler dünyada iken fakir olmayı isterlerdi. Ama fakir olanlar dünya zengini olmaya istemezlerdi.

Tenbihül Gafilun Fakirlerin Faziletin (s263)

Ek Bilgi için Tıklayınız :
Fakirler zenginlerden önce cennete gireceklerdir

2 thoughts on “Bu dünyada fakir olmanın faziletleri nedir?

  • 15 Nisan 2019 tarihinde, saat 14:30
    Permalink

    Allah sabreden kullarından olabilmeyi nasip etsin.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir