Bize hakaret eden küfür eden birine nasıl karşılık vermeliyiz?

Değerli kardeşlerimiz. Bize hakaret eden küfür eden birine sabır ile cevap vermemiz gerekmektedir. Şüphesiz ki Peygamberler sabrın en büyük örnekleri olmuşlardır. Karşılaştıkları tüm zorlukları güçlükleri sabırla aşmışlardır.

Asr suresinde de ahiret için yararlı işler yapanlar birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin ziyandan kurtulacağı belirtilmiştir.

(1)Asra yemin ederim ki,
(2)İnsan gerçekten ziyandadır.
(3)Ancak iman edip iyi dünya ve âhiret için yararı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.

Asr Suresi 1-3 ayetleri

Yine aynı şekilde Alemlerin Rabbi Yüce Allahımız Bakara Suresinde Şöyle Buyuruyor.

“Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz; sabredenleri müjdele.”

(Bakara, 155. ayet

Peygamber efendimiz (s.a.v) de sabırla ilgili şu sözlere dikkat çekmiştir.

“Sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hakk sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiç bir kimseye verilmemiştir.”

(Tirmizi, Birr, 76).

“Hoşlanmadığın şeye sabretmende büyük fayda vardır.”

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 307)

Bu hadis ve ayetlerden insan başına gelen tüm sıkıntı ve dertlerin birer imtihan olduğunu ve bu imtihanı sabredenlerin kazanacağını anlamaktayız.

Ayrıca bildiğimiz üzere Peygamber efendimiz (s.a.v) defalarca kez hakarete uğramış, namaz kılarken üzerine deve işkembesi atılmıştır. fakat yinede Allahın Resulu bu kişilere karşı sabretmiş ve bağışlanmaları için dua etmiştir. Bir müslümanında aynı şekilde kendisine hakaret eden kişilere karşılık vermesi kavga etmesi doğru değildir. Bu konuda her Müslümana düşen görev, kurtuluşun sabırda olduğunu düşünerek, Allah’tan sabır dilemek ve sabırlı olmaktır.

Zumer Suresinde de denildiği gibi muhakkak sabredenler mükafatlandırılacaktır.

(Ey Muhammed!) Bizim adımıza de ki: “Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. Allah’ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir.”

(Zümer sûresi, 10). ayet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir