Altın yüzük takmak günah mıdır ?

Dinimiz İslamiyete göre erkeklerin de kadınların da yüzün takmasında bir mahsur görülmemiştir. Ancak yüzüğün takılış maksadı ve ham maddesi ile ilgili bazı şartlar vardır. Örneğin; Altın yüzük takmak günah mıdır ?
Bir hadisi şerifte erkeğin altın olan herhangi bir süs malzemesi takması haram kılınmıştır. Dolayısıyla altın yüzük takmak bir erkek için haramdır diyebiliriz.

“İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir.”

Tirmizî, Libas, 1.

Altın yüzük takmak günah mıdır ?

Hanefî mezhebine göre, ne olursa olsun ihtiyaç duyulmaması durumunda yüzük takmamanın daha faziletli olduğu söylenmiştir. adın ve erkeklerin gümüş yüzük takmaları caizdir. Kaynak : bk. Abdullah b. Mahmud, el-İhtiyâr, IV,159; bk. Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi,

Demir bakır kurşun tunç vb. madenler kullanılarak yapılan yüzükleri takmak erkekler için de kadınlar için de mekruhtur. Gümüş takılması caizdir. Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için caizdir. Yüzüğün taşının yakut vb. değerli bir taş olmasında bir mahsur yoktur. Hatta üzerine isim veya Allahın ismini yazdırmakta da bir sakınca yoktur. Fakat helaya giderken çıkarılması uygundur. Bk: el-Mevsılî, el-İhtiyar fi Ta’lili’l-Muhtar, Mısır IV, 224 İbn Abidîn, Reddü’lMuhtar, İst. 1233, V, 216.

Yüzük, her iki elin herhangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir. Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII/108.

Abdullah bin Abbas’ın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) bir zatın elinde altından bir yüzük gördü ve onu parmağından çıkardı, attı. Daha sonra şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz ateşten bir kor alıyor da, onu eline koyuyor.”
Resulullah (a.s.m.) gittikten sonra orada bulunanlar yüzük sahibine, “Yüzüğünü yerden al da onunla faydalanırsın.” dediler. Fakat o zat, “Hayır, vallahi onu ebediyyen almam. Çünkü onu Resulullah (a.s.m.) attı.” dedi. bknz: Müslim, Libas ve’z-zînet: 53.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir